Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Werknemer in nadeel bij ontslagprocedure via CWI

De werknemer is de dupe van de ontslagprocedure via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). De procedure verloopt niet eerlijk, omdat die meer is gericht op de belangen van de werkgever dan die van de werknemer.

 
Dat concludeert de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer, die een onderzoek instelde omdat hem klachten hadden bereikt.
Het verbaast hem dat er zoveel in het oog springende gebreken zijn. De meeste tekortkomingen in de procedure zijn in het nadeel van de werknemer, aldus het rapport. Ook merkt de ombudsman op dat er al tientallen jaren kritiek is, maar dat daar weinig mee is gedaan.
 
Het CWI vindt het negatieve oordeel ,,buiten proportie en niet gestaafd door de onderzoeksresultaten''. Het wijst erop dat er maar weinig klachten komen. Sinds 2002 heeft het CWI 390.000 ontslagaanvragen behandeld. Bij de ombudsman zijn maar zestig klachten binnengekomen en de helft daarvan was ongegrond.
 
Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, heeft hij een ontslagvergunning nodig. Hij kan naar de kantonrechter stappen, of naar het CWI. De keuze is aan de werkgever.
In de CWI-procedure staat de werkgever sterker dan de werknemer, aldus de ombudsman. Zo krijgt hij meer en actuelere informatie. Ook wordt aan de werkgever zonodig extra informatie gevraagd. Dat gebeurt niet bij de werknemer. De ombudsman vindt dat dit wel moet en adviseert zo nodig beide partijen mondeling te horen. Nu gaat de hele procedure schriftelijk.
 
Ook beveelt de ombudsman aan de namen bekend te maken van de leden van de ontslagcommissie die het CWI adviseert. In die commissie zit zowel een werkgever als een werknemer. Zij blijven anoniem en dus kunnen de betrokken partijen geen bezwaar maken als een lid bevooroordeeld zou zijn.
Een medewerker van het CWI fungeert als voorzitter van de commissie. Om de schijn van partijdigheid te vermijden, mag die niets te maken hebben gehad met de voorbereiding van de ontslagaanvraag. Maar niet bij alle CWI-vestigingen wordt daar de hand aan gehouden. Ook versnelt het CWI het afgeven van een ontslagvergunning als dat voor de werkgever beter uitkomt. Iemand kan dan bijvoorbeeld een maand eerder worden ontslagen.
 
Bron: Brabants Dagblad

Overig nieuws