Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

NIEUWSBRIEF Ontwikkelingen ontslagrecht

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2008 van Gouden Handdruk Specialist behandelt actuele ontwikkelingen over ontslag, ontslagvergoeding, stamrecht en WW.

1. Voorstel versoepeling ontslagrecht door Minister Donner gaan NIET door (is besloten door Kabinet najaar 2007)

Minister Donner heeft zijn advies tot versoepeling van het ontslagrecht teruggetrokken. Voor uw informatie staan hieronder nog kort de hoofdlijnen van het plan (onze verwachting is dat dit plan of delen van dit plan zeker niet meer in deze Kabinetsperiode aan de orde komen):
  1. Bij (individueel) ontslag hoeft werkgever geen procedure aan te vragen via de kantonrechter. De werkgever kan de werknemer ontslaan zonder gang naar de kantonrechter. Dit zou de ontslagprocedure moeten versnellen en vereenvoudigen  volgens de Minister. Wel heeft de ontslagen werknemer recht op een (wettelijk vastgelegde) ontslagvergoeding.
  2. Elke werknemer heeft bij ontslag recht op een (wettelijke vastgelegde) ontslagvergoeding. De hoogte is gebaseerd op de kantonrechtersformule, echter met een maximum. Het maximum is 1 jaarsalaris. Bij werknemers jonger dan 40 jaar is het maximum 75.000,- en bij werknemers ouder dan 40 jaar is het maximum 100.000,-. In de huidige en blijvende regeling zit geen maximum aan de kantonrechtersformule.
  3. De werknemer heeft zelf het recht om de ontslagzaak voor te leggen aan de rechter als de werknemer het oneens is met het ontslag. Als rechter oordeelt dat de werkgever het ontslag ernstig te verwijten valt heeft de werknemer recht op een dubbele vergoeding. Als de werknemer het ontslag ernstig te verwijten valt (diefstal, etc.) heeft werknemer geen recht op een vergoeding (ontslagvergoeding is dan 0).
  4. Bij collectief ontslag (vanaf 20 werknemers) moet ontslag  plaatsvinden via het CWI en moeten werknemersorganisaties (vakbonden) worden geraadpleegd (idem huidige situatie).
PvdA en de vakbonden waren fel gekant tegen dit voorstel. Alternatieve oplossing van het Kabinet is dat een commissie van deskundigen gaat onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie kan verbeteren.
 
2. Strafheffing “verkapte” VUT in de praktijk gebracht
 
Ontslagvergoedingen met het karakter van een vervroegde uittreding worden belast met een strafheffing van 26 \Bij een ontslagvergoeding die niet het karakter heeft van een vervroegde uittreding blijft de 26 \effing altijd achterwege. Dit geldt voor de echte ontslagvergoedingen als gevolg van:
 
-         Reorganisaties waarbij afdelingen of bedrijven worden gesloten op basis van afspiegeling. Zeker als iedereen ontslagen wordt (ook jongere werknemers) is er geen sprake van vervroegde uittreding.
-         Individuele gevallen op basis van disfunctioneren, onverenigbaarheid karakters, onenigheid over te voeren beleid, etc. Dit zijn vaak ontslagen via kantonrechter en de ontslagvergoeding is gebaseerd op de kantonrechtersformule
 
Inspecteur van de BelastingDienst moet karakter VUT bewijzen
Pas als de inspecteur der Belastingen kan bewijzen dat het om een vermomde VUT gaat, legt de inspecteur een strafheffing op van 26 \an de werkgever. De werknemer wordt niet aangeslagen. De bewijslast ligt dus bij de BelastingDienst. Vooraf kan de werkgever akkoord aanvragen om zekerheid te krijgen. In de praktijk worden de strafheffingen al tot uitvoer gebracht sinds eind 2006.
 
3. WW-uitkering in 2008
Maximale duur van de WW is 3 jaar en 2 maanden (38 maanden). Dit geldt voor een 56-plusser. De minimale duur is nu 3 maanden WW. De eerste 2 maanden is de WW uitkering 75 \an het laatstverdiende salaris. Na 2 maanden bedraagt de WW 70 \an het laatstverdiende salaris.  De maximale WW bedraagt voor jaar 2008 ca. 31.000,- per jaar . 
 
4. Altijd recht op WW als initiatief tot ontslag door werkgever wordt genomen
Een procedure bij de kantonrechter is niet nodig om uw WW-uitkering veilig te stellen. Alleen werknemers die zelf ontslag nemen of die ontslagen worden vanwege wangedrag zodat ontslag voorzienbaar was, hebben geen recht op WW. Een goede vaststellingsovereenkomst is voldoende om uw recht op WW veilig te stellen.
 
Gouden HanddrukSpecialist is onderdeel van W & P Belastingadviseurs. Wij geven een boekje uit over dit onderwerp (“gouden handdruk 2008”). Belangstellenden kunnen dit gratis aanvragen via info@goudenhanddrukspecialist.nl of telefonisch 035-603 45 26.
 
Drs. Marius Winter
W & P Belastingadviseurs/ Gouden HanddrukSpecialist
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 035-603 45 26
mwinter@ghadvies.nl

Overig nieuws