Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

OESO valt kabinet aan op ontslagrecht

De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, berispt het kabinet vanwege de impasse rond de ontslagbescherming. De organisatie pleit voor versoepeling van het ontslagrecht en verhoging van de AOW-leeftijd.

        Volgens het jaarlijkse rapport moeten meer Nederlanders aan het werk om de problemen van de vergrijzing op te vangen, meldt het ANP.
 
Om dit voor elkaar te krijgen moet de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar. De OESO wijst erop dat sinds de invoering van de AOW, in 1957, de AOW-leeftijd nooit is gewijzigd. De Nederlandse regering wil die leeftijdsgrens niet aanpassen.
 
 
Bescherming
 
Ook de Nederlandse ontslagbescherming is de OESO een doorn in het oog. Volgens de organisatie is de keerzijde van de bescherming dat mensen zonder baan minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
 
Daarmee is de OESO nog niet uitgeraasd. Ondanks het terugbrengen van de maximale duur van de WW-uitkering - van vijf jaar naar 3 maanden - vindt de organisatie dit nog altijd te lang.
 
 
Arbeidsparticipatie
 
De combinatie van een gunstige WW-regeling en de regeling voor vervroegd pensioen zorgt er bovendien voor dat op oudere leeftijd doorgaan met werken wordt ontmoedigd. De verplichting aan werkgevers om loon door te betalen bij ziekte zou versoepelt kunnen worden voor ouderen.
 
Vrouwen moeten ook meer aan de slag. De OESO wil dan ook direct van de ‘aanrechtsubsidie' af. De regering wil dit in vijftien jaar geleidelijk afschaffen, maar dat is niet snel genoeg volgens het jaarrapport.
 
De Bijstandswet en de WAO/WIA tot slot kan scherper. De OESO hekelt het besluit van de Nederlandse regering om WAO'ers in de leeftijd van 45 tot 50 jaar soepeler te herkeuren.

Overig nieuws