Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Excessieve vertrekregeling 30% belast

Het kabinet neemt maatregelen om excessieve beloningen in het bedrijfsleven te ontmoedigen. Zo komt er een werkgeversheffing op overmatige vertrekvergoedingen.

Dit schrijft het kabinet in reactie op een rapport van de Commissie-Frijns. Het kabinet onderschrijft de aanbevelingen van deze commissie.

Uit het rapport blijkt dat 85% van de beursgenoteerde ondernemingen de corporate governance code (code-Tabaksblat) naleeft op het gebied van beloningen. 70% past de codebepalingen toe. Het kabinet vindt deze percentages voor verbetering vatbaar.

Zelfregulering blijft voor het kabinet het uitgangspunt. Bedrijven moeten goede bestuurders kunnen blijven aantrekken en behouden. Goede prestaties moeten worden beloond en uitwassen op het gebied van beloningen worden ontmoedigd.

Maatregelen
In het Belastingplan 2008 wordt pensioenopbouw boven een pensioengevend loon van 185.000 euro niet meer fiscaal gefaciliteerd. Deze maatregel wordt vervangen door de volgende maatregelen:

  • een werkgeversheffing van 15% over de pensioenpremie bij pensioenopbouw vanaf 500.000 euro loon op basis van een eindloonstelsel; een werkgeversheffing van 30% op excessieve vertrekvergoedingen bij werknemers met een jaarloon vanaf 500.000 euro. Dit geldt alleen bij vertrekvergoedingen die hoger zijn dan een jaarloon;
  • een evenwichtiger belasting op de winst van private equity-managers (bij investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen).

Verder wordt als uitgangspunt genomen dat bestuurders met een persoonlijk tegenstrijdig belang, bijvoorbeeld bij een overname, niet kunnen deelnemen aan de besluitvorming hierover.

 

Overig nieuws