Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag bij 65 ter discussie

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken wil nadenken over flexibilisering van het leeftijdsontslag van werknemers op hun 65ste jaar, om zo ook deeltijdpensioen beter mogelijk te maken. ‘Nu is het soms nog alles of niets, maar misschien kunnen we de overgang tussen arbeid en pensioen flexibiliseren.’

Dat zei de minister maandag tijdens een werkbezoek op Schiphol, waar hij sprak met oudere werknemers en uitzendbureaus voor ouderen. Het ministerie van Sociale Zaken werkt aan een nota over ouderen op de arbeidsmarkt, die in april naar de Tweede Kamer gaat. De arbeidsparticipatie van ouderen verhogen, is geen sinecure, vertelde directeur Patricia Heerkens van uitzender Oudstanding de minister: ‘Wij krijgen te horen: “Als jullie ouderen leveren, hebben wij geen vacatures. Eerst liever vrouwen, dan allochtonen of gehandicapten, dan pas ouderen.”’ 
 
Ook de minister erkent dat het aan de beeldvorming schort. Ouderen zouden duur, inflexibel en vaker ziek zijn. ‘We moeten tamboereren op goede ervaringen’, aldus Donner. Toch ziet hij wel verbeteringen. Door de economische groei en arbeidsmarktkrapte werkt nu 60\an de beroepsbevolking tussen 55 en 60 jaar. ‘Dat is een omslag vergeleken met enkele jaren geleden. Van de groep tussen 60 en 65 jaar werkt maar 20\lt;/DIV>
 
Om deze ‘draai’ te versnellen, kijkt Donner mede naar het deeltijdpensioen. ‘Werkgevers noemen vijftigers oud, omdat ze vanaf 65 terugrekenen. Maar wie dat wil, moet na zijn 65ste (parttime) blijven werken, ook om een pensioengat aan te vullen.’ Probleem is wel dat in veel cao’s de ontslagleeftijd op 65 jaar ligt. Donner kan een caobepaling niet zomaar schrappen.

Overig nieuws