Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Versoepeling kantonrechtersformule in de maak

Werknemers krijgen in de toekomst mogelijk minder geld mee na ontslag. Er wordt gewerkt aan voorstellen die moeten leiden tot een herziening van de zogenoemde kantonrechtersformule.

De voorstellen worden momenteel besproken door een commissie van de Kring van Kantonrechters. De aanleiding voor de mogelijke herziening is dat kantonrechters soms het gevoel hebben dat de huidige formule op onderdelen tekort schiet.
 
De kantonrechtersformule houdt in dat rechters bij ontslagzaken een werknemer gewoonlijk een maandsalaris per dienstjaar als ontslagvergoeding toekennen. Werknemers boven de 40 jaar ontvangen 1,5 maand per jaar en vijftigers krijgen twee maanden mee. De vergoeding kan hoger of lager uitvallen als de werkgever in gebreke is gebleven.
 
Werknemers jonger dan 40
Wat onder andere ter discussie staat is de ontslagvergoeding voor werknemers jonger dan 40 jaar. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren met werkervaring er vaak niet op achteruitgaan na ontslag. Zij vinden vaak snel weer werk tegen een beter salaris. Ook de groepen van werknemers van vijftig jaar en ouder en werknemers onder de 35 worden nader onder de loep genomen.
 
Auto van de zaak
Verder onderzoekt de commissie of het begrip ‘loon’ afdoende is gedefinieerd in de kantonrechtersformule. Nu tellen bijvoorbeeld de vaste dertiende maand en ploegentoeslag wel en de auto van de zaak niet mee bij de vaststelling van een ontslagvergoeding. Ten slotte wordt bezien wat onder de zogenoemde ‘correctiefactor’ voor verwijtbaar ontslag valt.
 
De evaluatie binnen de Kring van Kantonrechters staat los van de politieke discussie over een vereenvoudiging van het ontslagrecht. VNO-NCW zegt al benieuwd te zijn naar de voorstellen. De werkgevers zijn een groot voorstander van lagere ontslagvergoedingen.

Overig nieuws