Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

P&O'ers verdeeld over noodzaak ontslagcode

Ontslagadviseur Frans Wuijts pleit in de vandaag verschenen editie van het P&Oactueel vakblad voor het invoeren van een ontslagcode. P&O'ers reageren met gemengde gevoelens. Sommigen zien wel wat in een leidraad, anderen vinden dat er bij wet al genoeg is geregeld.

Dietmar Verbeek, afdelingshoofd P&O van Waterschap Rivierenland in Tiel: ‘Sprekend vanuit de organisatie waar ik nu voor werk, voel ik weinig verbinding met zo’n code. Humaan arbeidsbeleid, ook bij ontslag, is hier verankerd in het algemene HR-beleid dat mede is afgesproken met de ondernemingsraad. Bovendien zijn er cao's en sociale leidraden.’

Inkoppertjes
‘Ik ben bang dat zo’n code volstaat met inkoppertjes’, zegt Dennis van Koert, personeelsmanager van reisorganisatie TUI. ‘Het komt vooral neer op normen en waarden, het is normaal dat je dat doet. Het is vanzelfsprekend dat we denken aan de privacy van mensen en het opbouwen van een dossier. Wij werken met één HR-directeur, twee managers en zeven adviseurs. We zijn elke dag met tien mensen op hoog niveau bezig om ons P&O-beleid vorm te geven. Zo’n code kent waarschijnlijk niet veel nieuwe elementen voor ons.’
 
Wantrouwen
Maar is dat niet teveel wantrouwen vanuit het veld? Niemand wordt immers graag aan banden gelegd. In iedere gedragscode staan toch wel enkele punten waar je nog niet aan gedacht had? Dietmar Verbeek: ‘Als er een komt, dan zullen we ernaar kijken. Misschien is zo’n code wel heel handig voor kleinere bedrijven waar maar één of zelfs helemaal geen personeelsfunctionaris werkzaam is.’

Beëindigingovereenkomst
Een ontslagcode zou volgens Katinka Wolters van Bartels Ingenieursbureau wel houvast kunnen bieden bij een ontslag met een zogenaamde beëindigingovereenkomst. ‘Sinds vorig jaar bestaat er die mogelijkheid van ontslag met instemming van beide partijen zonder tussenkomst van een ontslagcommissie of rechter. Dat brengt het risico met zich mee dat werknemers onder druk gezet worden om ergens mee akkoord te gaan terwijl ze op iets anders recht hebben. Deze code zou een goede aanvulling kunnen zijn ter bescherming van de werknemer’, aldus Wolters.

Op PuurP&O kunt u inhoudelijk reageren op het voorstel van Frans Wuijts. P&Oactueel en Frans Wuijts streven naar de totstandkoming van een ontslagcode die door P&O'ers breed wordt gedragen.

Overig nieuws