Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding ambtenaren wijzigt

Vanaf 1 juli gaat een nieuw systeem gelden bij ontslag van gemeenteambtenaren. Ontslag wordt in veel gevallen uitgesteld. Gedurende de maanden waarmee het ontslag wordt uitgesteld, werken medewerker en werkgever (gemeente) samen aan het vinden van ander werk voor betrokkene. De gemeente stelt ook een budget (maximaal 7500 euro) voor de uitvoering van het reintegratieplan beschikbaar.

  • De bedoeling is om op deze manier werkloosheid en de daarmee verbonden kosten te voorkomen.
  • Daarnaast zal door het nieuwe systeem de uitkering na ontslag (bovenop en na de WW) makkelijker uitvoerbaar en goedkoper worden.

Tijdelijke aanstelling
Voor mensen die op een tijdelijke aanstelling werken bij de gemeente gaan deze regels niet gelden. Zij krijgen ook niet meer een aanvulling op hun WW. Hiermee wordt het voor gemeenten ook goedkoper om mensen op een tijdelijke aanstelling zelf in dienst te nemen, in plaats van via een uitzendbureau of een payrollbedrijf.

Akkoord
Dat is het gevolg van een akkoord dat VNG vorige week heeft gesloten met de vakbonden. Volgens het akkoord wordt de hoogte en de duur van de aanvulling op de WW-uitkering drastisch ingeperkt. Het geld dat daardoor wordt bespaard zal deels worden gebruikt om de ontslagen werknemer aan een nieuwe baan te helpen.

Standaard
De ‘van werk-naar-werk-regeling’ wordt al regelmatig toegepast door bedrijven die reorganisaties doorvoeren. Maar het is de eerste keer dat een reïntegratietraject de standaard wordt voor vaste medewerkers, die in een ontslagprocedure terechtkomen.

Voorop
De gemeenten lopen, in vergelijking met andere ambtelijke sectoren, dan ook voorop met deze maatregelen. Een van de gevolgen van het akkoord is, dat gouden handdrukken bij ontslag minder snel nodig zullen zijn en dat ze in ieder geval goedkoper kunnen worden.

Overig nieuws