Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

IOAW is verhoogd per 1 juli 2008

Per 1 juli 2008 gaan de uitkeringen uit de IOAW (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen) en uit de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) omhoog.

De stijgingen hebben te maken met een stijging van het wettelijk minimumloon. Het netto minimumloon stijgt daardoor ook. Het netto minimumloon wordt gebruikt om de bruto uitkeringen voor de IOAW en IOAZ vast te stellen. Per 1 juli 2008 is het netto minimumloon verhoogd naar €1273,37 per maand, inclusief vakantiegeld.
 
De IOAW is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat ze werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht de leeftijd. De IOAZ vult het inkomen van de rechthebbende en diens partner aan tot bijstandsniveau. De bruto inkomsten van de rechthebbende en partner worden in mindering gebracht op de grondslagen. Vermogen wordt niet in mindering gebracht op de uitkering.
 
  • De bruto grondslag voor gehuwde en ongehuwde partners ouder dan 21 is €1.446,96 per maand, inclusief vakantie-uitkering.
  • Voor alleenstaanden van 21 jaar of ouder met kind(eren) is de bruto grondslag €1.330,17.
  • Voor alleenstaanden vanaf 23 jaar zonder kinderen is de grondslag €1.121,87, eveneens inclusief vakantie-uitkering.
  • Voor alleenstaanden onder de 23 jaar gelden lagere bedragen. 
De IOAZ is een inkomensvoorziening voor mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte voormalig zelfstandigen (ongeacht leeftijd) die noodgedwongen hun bedrijf of beroep hebben moeten stopzetten. Ook de IOAZ is bestemd om het inkomen aan te vullen tot bijstandsniveau. Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten en het vermogen. Vermogen tot €117.004 wordt buiten beschouwing gelaten. Elke euro daarboven wordt geacht jaarlijks 4 procent rendement op te leveren. Dit verwachtte rendement wordt ingehouden op de uitkering.
 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Overig nieuws