Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Werknemer doorbetalen na ontslag

Bedrijven moeten medewerkers die ze kwijt willen een halfjaar doorbetalen en hen helpen zoeken naar een andere baan, stelt de commissie-Bakker.

De commissie-Bakker presenteerde maandagmorgen in Rotterdam haar langverwachte advies "Naar een toekomst die werkt".

Het rapport bevat 43 voorstellen om tot 2016 zo'n 400.000 extra mensen aan het werk te helpen. De maatregelen zijn nodig vanwege de vergrijzing van de bevolking. Namens het kabinet waren minister-president Balkenende en minister Donner van Sociale Zaken aanwezig.

Bedrijven moeten personeel dat ze kwijt willen een halfjaar doorbetalen. Daarna krijgt de ontslagen werknemer nog zes maanden een uitkering die door zijn bedrijfstak wordt betaald. Vervolgens ontvangt hij voor een nader te bepalen periode een uitkering via de gemeente, die op termijn in bijstand overgaat.

Daarnaast wil de commissie dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt opgetrokken tot 67 jaar. De AOW-leeftijd zou per jaar met één maand omhoog moeten gaan. In 2040 is de pensioengerechtigde leeftijd dan 67.

Ook zou de duur van de WW drastisch bekort kunnen worden. De duur van een WW-uitkering is nu maximaal drie jaar en twee maanden. De commissie-Bakker wil dit verkorten naar maximaal een jaar.

De commissie, onder leiding van TNT-topman Bakker, werd eind vorig jaar opgericht om een kabinetscrisis te voorkomen. Regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie stonden lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie rond de versoepeling van het ontslagrecht.

In het rapport wordt niet voorgesteld om het ontslagrecht te versoepelen. Werknemers en werkgevers dienen voortaan samen op zoek te gaan naar een nieuwe baan. In principe zullen er daarom geen ontslagen meer vallen via de rechter of het CWI. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij diefstal of seksuele intimidatie, zullen werknemers met een ontslagprocedure te maken krijgen.

Balkenende toonde zich positief over het rapport. Hij zei veel te herkennen van de ambities van het kabinet in het rapport. "We zullen de mouwen moeten opstropen." Donner sloot zich daarbij aan. Volgens hem biedt het advies "oplossingsrichtingen die perspectief bieden. Nietsdoen is geen optie." Het kabinet wil binnen twee weken met een inhoudelijke reactie komen.

Vakbonden reageerden maandagmorgen in beginsel positief op het langverwachte rapport. Wel plaatst FNV-voorzitter Jongerius vraagtekens bij de voorgestelde aanpassing van de WW-duur en een hogere pensioenleeftijd.

Bron:RD

Overig nieuws