Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding na bereiken pensioen

Het komt steeds vaker voor dat werkgever en werknemer afspreken dat laatstgenoemde ook na de gebruikelijke pensioenleeftijd blijft werken.

Discussie kan ontstaan als een werkgever na verloop van tijd de overeenkomst toch wil beëindigen. Wat is in zo'n geval de ontslagvergoeding?

Dit kwam naar voren tijdens een zaak die is behandeld door de Kantonrechter in Utrecht. Een werkgever en een werknemer hadden afgesproken dat de werknemer ook na zijn 65e zou blijven werken. De cao bepaalde dat op dat moment het dienstverband van rechtswege zou eindigen.

Na verloop van tijd kwam de werkgever toch terug op zijn eerdere besluit om de werknemer in dienst te houden. Omdat er bij een einde van rechtswege normaliter geen sprake is van een ontslagvergoeding, vond de rechter het redelijk om in dit geval een beperkte ontslagvergoeding toe te kennen.

Kantonrechtersformule
De rechter signaleert de tendens dat er steeds meer mensen na hun 65e doorwerken en dat de kantonrechtersformule hierin niet heeft voorzien. Deze past dus niet zomaar bij deze situatie en dit is een van de redenen dat er maar een kleine ontslagvergoeding wordt toegekend ondanks een arbeidsovereenkomst van bijna 15 jaar. Partijen hadden hun relatie niet goed geregeld en de rechter moest beslissen.

Als een dienstverband wordt voortgezet na de pensioengerechtigde leeftijd moeten de voorwaarden goed worden afgesproken. Met name is van belang om af te spreken wanneer de overeenkomst kan worden beëindigd en onder welke voorwaarden.

Bron: HR praktijk

Overig nieuws