Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Fiscale mogelijkheden bij een Gouden Handdruk

Kunt u zich met een afkoopsom van uw werkgever inkopen bij het bedrijf van een ander?

Zibb.nl ontving de volgende vraag:
"Ik vertrek na 20 jaar bij mijn huidige werkgever en krijg een afkoopsom mee van € 120.000. Wat is de beste oplossing voor zo’n “gouden handdruk” ? Ik ben 45 en heb het geld niet direct nodig; een optie is dat ik mijzelf in kan kopen bij de BV van mijn zwager."

Er zijn in uw situatie drie mogelijkheden: afrekenen met de fiscus, het geld als koopsom voor een lijfrente bij een verzekeringsmaatschappij onderbrengen of een “stamrecht-BV” oprichten en daar een lijfrente (= stamrecht) bedingen.

Afrekenen
Als u met de fiscus afrekent zal het tarief al gauw 52 procent zijn. Het resterende netto bedrag kunt u dan privé beleggen of gebruiken om u in te kopen bij uw zwager. Privé-beleggingsvermogen wordt (in Box III) jaarlijks belast met 1,2 procent.

Onderbrengen bij een verzekeraar
Door storting bij een verzekeraar is het bedrag niet (direct) belast. De uitkeringen die u tezijnertijd ontvangt, zijn belast tegen de normale tarieven. De maatschappij berekent uiteraard wel haar kosten en winstopslag (een eenmalige 10 procent en jaarlijks circa 1procent is niet ongebruikelijk). Tegenover het voordeel van een gegarandeerd levenslange uitkering staat het nadeel dat bij jong overlijden het restant kapitaal vervalt aan de verzekeraar. Als u dat wilt voorkomen is een “contraverzekering” mogelijk, maar dat kost wel premie.
U zou u in dit kader uw kinderen kunnen schenken en hen de premie laten betalen. De uitkering bij overlijden is dan vrij van successierecht. Vraagt u eens een aantal offertes aan; de verschillen kunnen behoorlijk zijn.

Stamrecht-BV
Bij een eigen stamrecht-BV als verzekeraar, kunt u, als u uw geld niet direct nodig heeft, uw geld als belegging aanwenden voor bv. een deelname in een nieuw, bestaand of eigen bedrijf. Ook de eigen BV heeft kosten: bij oprichting inclusief enig advies € 1.000 tot € 2.500 en jaarlijks circa € 1.250 voor aangifte en jaarcijfers zijn reële schattingen.

Wanneer is nu een eigen stamrecht-BV fiscaal voordelig? Een rekensom, in uw geval gebaseerd op een beleggingshorizon van 20 jaar, levert de volgende resultaten op:

Bij een hoger kapitaal en/of hoger rendement maakt de stamrecht-BV makkelijk haar kosten goed. De verschillen zijn echter niet al te spectaculair. Belangrijk bij de stamrecht-BV is dat uzelf de beschikking heeft over het geld; in uw geval als inkoopsom bij uw zwager.

Enkele waarschuwingen:
1. De juiste terminologie van de overeenkomst met de werkgever is van groot belang. Deskundig advies is vereist;
2. Regulier loon (vakantiegeld e.d.) kan niet in de lijfrente mee;
3. Het geld mag geen enkel moment op uw privérekening komen. Bij grote haast kan een tussenrekening van uw advocaat of notaris uitkomst bieden;
4. Voor de stamrecht-B.V. is € 18.000 nodig: dat kan niet uit het lijfrentekapitaal worden betaald;
5. Let op dat geen sprake is van een (pseudo) VUT-regeling als u al wat ouder bent;
6. Tot slot: u dient wel zorgvuldig om te gaan met uw geld; uw kapitaal mag niet voor speculatieve doeleinden worden gebruikt!

Overig nieuws