Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Hogere ontslagvergoeding dan kantonrechtersformule

Een commercieel manager heeft bij zijn ontslag een hogere ontslagvergoeding dan de 'kantonrechtersformule' kunnen bedingen vanwege de korte duur van de arbeidsovereenkomst en het grote afbreukrisico voor zijn verdere loopbaan.

Oorzaak van het ontslag is dat zijn leidinggevende geen vertrouwen meer had in zijn functioneren.

Casus
De werknemer is sinds 12 februari 2007 bij een nieuwe werkgever in dienst, in de functie van commercieel manager packaging tegen een salaris van € 6.076,62 bruto per maand inclusief vakantiebijslag, maar exclusief overige emolumenten, zoals een resultaatafhankelijke bonus en het gebruik van een leasewagen. De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan. Er is een opzegtermijn (voor de werkgever) van 4 maanden bedongen.

Concurrentiebeding
Bovendien is een concurrentiebeding voor de duur van een jaar overeengekomen. Begin 2008 is de werknemer in een functioneringsgesprek aangesproken op zijn functioneren en is aangedrongen op een spoedige en wezenlijke verbetering. Door het dusdanig belang van de positie van de werknemer als leidinggevend, commercieel manager zegt het bedrijfsmanagement het vertrouwen even later in hem op.

Ontslagvergoeding
De kantonrechter vindt dat de werknemer in redelijkheid een ontslagvergoeding toekomt ten laste van de werkgever. Daarbij moet, op uitdrukkelijk verzoek van beide partijen, onderscheid worden gemaakt tussen het geval waarin de werkgever afstand doet van het concurrentiebeding en het geval dat het bedrijf daaraan vasthoudt. Wanneer de werknemer gebonden blijft aan het voor hem geldende concurrentiebeding, dan wordt hij aanmerkelijk bemoeilijkt in het vinden van ander, passend werk, zo stelt de rechter vast. Wordt hij daaruit echter ontslagen, dan mag worden aangenomen dat hij binnen redelijke termijn elders passend werk vindt.

Kantonrechtersformule
Bij het bepalen van die ontslagvergoeding haakt de rechter niet aan bij de gebruikelijke kantonrechtersformule, die niet is geschreven voor werknemers met een dergelijk groot afbreukrisico en een dergelijk korte duur van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter zal de ontslagvergoeding naar redelijkheid begroten op de volgende bedragen:
- Wanneer de werknemer zonder enig voorbehoud wordt ontslagen uit het voor hem geldende concurrentiebeding, een bedrag van € 40.000,-- bruto.
- Wanneer de werknemer niet zonder enig voorbehoud wordt ontslagen uit het voor hem geldende concurrentiebeding, een bedrag van € 100.000,-- bruto.

(Rechtbank Haarlem, 15 juli 2008, zaaknummer 384352/ AO VERZ 08-126)

Overig nieuws