Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Kantonrechtersformule voor 65-plusser

De functie van een 67-jarige werknemer komt te vervallen. Kantonrechter vindt dat de kantonrechtersformule zich niet leent voor arbeidsovereenkomsten van 65-plussers.

Samenvatting
Werkneemster is sinds 1 april 1994 in dienst van Den en Rust, een onderneming in de uitvaartbranche, laatstelijk in de functie van aulamedewerkster. Ook legt zij rouwbezoeken af. De cao voor crematoria is van toepassing. Werkneemster is geboren op 14 juli 1940 en ten tijde van de procedure 67 jaar oud.

De overeenkomst is op grond van de cao van rechtswege geëindigd op 31 juli 2005 wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd van werkneemster. Partijen zijn per 1 augustus 2005 mondeling een nieuwe overeenkomst aangegaan. Afgesproken is dat werkneemster kon blijven werken zolang er werk voor haar zou zijn.

Werkgever verzoekt om ontbinding omdat wegens stroomlijning van de organisatie de functie van werkneemster is komen te vervallen. Door de (lichamelijke) beperkingen is voor werkneemster geen andere passende functie bij werkgever beschikbaar. De passende functie van gastvrouw bij een zusteronderneming van werkgever heeft werkneemster afgewezen wegens de beperkte omvang van 16 uur per maand. Partijen zijn hierover een mediationtraject ingegaan dat niet tot een oplossing heeft geleid.

Uitspraak
De kantonrechter oordeelt dat de tijdens de procedure aangeboden functie bij de zusteronderneming van 16 uur per week wel passend is. Wegens een verstoring van de verhoudingen gaat de kantonrechter over tot ontbinding van de overeenkomst. De kantonrechter ziet geen aanleiding de dienstjaren vóór medio 2005 mee te laten wegen in de vergoeding nu de vorige arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd.

De kantonrechtersformule leent zich niet voor arbeidsovereenkomsten aangegaan na het bereiken van de 65-jarige leeftijd, aldus de kantonrechter. Op grond van de billijkheid kent de kantonrechter een vergoeding toe van € 7.000,00 bruto onder meer omdat het aanbod voor de alternatieve functie niet direct, schriftelijk en ondubbelzinnig is gedaan, er verwarring ontstond over de omvang van de alternatieve functie en werkneemster vanaf november 2007 geen werk meer voor werkgever heeft verricht maar wel loon heeft ontvangen.

Overig nieuws