Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag 67-jarige: hoe ziet de kantonrechtersformule er uit?

De kantonrechtersformule kent een ontslagen medewerker voor ieder gewerkt jaar een maandsalaris toe. Hoe zit dat bij medewerkers die hun pensioengerechtigde leeftijd al hebben bereikt? Geldt dan de volledige termijn van hun dienstverband of alleen de jaren nadat ze 65 werden?

Een 67-jarige werkneemster werkt al 14 jaar in een crematorium. Als gevolg van een reorganisatie komt haar functie te vervallen. De werkgever biedt haar wel twee andere functies aan – in het eigen bedrijf en bij een zusteronderneming – maar beide weigert ze. De werkgever verzoekt de rechter daarop tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst (kantonrechter Utrecht, 24 april en 16 mei 2008, JAR 2008, 158).

Nieuwe arbeidsovereenkomst na 65e
De rechter meent dat de werkneemster de passende arbeid niet had mogen weigeren, maar ontbindt toch de arbeidsovereenkomst omdat de verhouding inmiddels ernstig is verstoord. Hij hanteert de kantonrechtersformule en gaat er daarbij van uit dat vanaf het bereiken van de leeftijd van 65 jaar een nieuwe arbeidsovereenkomst van kracht is geworden. Zou de medewerkster immers met 65 jaar gestopt zijn met werken, dan zou ze ook geen recht hebben gehad op een beëindigingsvergoeding. Ze krijgt dus een ontslagvergoeding waarbij rekening is gehouden met twee dienstjaren. 

Tip
Medewerkers die na hun 65e doorwerken gaan een nieuwe arbeidsovereenkomst aan. Bij ontslag zal de kantonrechtersformule alleen van toepassing zijn op de jaren die ze na hun 65e hebben gewerkt.

Bron: HRpraktijk

Overig nieuws