Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Te hoge gouden handdruk voor Thuiszorgdirecteur

DEN HAAG - Staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid vindt dat de falende Amsterdam Thuiszorgdirecteur

Gerard Tanke te hoge gouden handdruk meegekregen bij zijn ontslag. Tanke kreeg vorig jaar bij zijn ontslag - inclusief salaris en pensioenbijdrage - 923.538 euro mee, terwijl Amsterdam Thuiszorg onder zijn leiding miljoenenverliezen leed, afstevende op een faillissement en uiteindelijk veertig medewerkers moest ontslaan.

Bussemaker vindt de overeengekomen ontslagvergoeding te riant. ''Ik vind dat er veel, eigenlijk te veel, geld is uitgetrokken om het dienstverband met de vorige directeur te beëindigen,'' schrijft ze aan de Tweede Kamer.

De gouden handdruk van 650.000 euro beslaat grofweg drie jaarsalarissen, rekent Bussemaker de Tweede Kamer voor. ''Dat ligt wel erg boven het ene jaarsalaris dat in de code Tabaksblat is neergelegd.'' Die code wordt in het bedrijfsleven als norm gezien.

Ook was met het oog op de benarde positie van Amsterdam Thuiszorg een lagere afvloeiingsregeling op zijn plaats geweest, schrijft Bussemaker in antwoord op vragen van PVV-Kamerlid Fleur Agema.

Wel wijst Bussemaker erop dat de raad van toezicht een veel hogere ontslagvergoeding heeft weten te voorkomen. Tanke had bij de vorige raad van toezicht een baangarantie voor vele jaren bedongen. Daar zag hij vanaf, zodat zijn vergoeding vele tonnen lager uitviel.

Ontslag op staande voet, zoals Agema zag als zijn verdiende loon, was bovendien volgens Bussemaker waarschijnlijk gestuit op de kantonrechter, die in dat geval alleen na 'zeer zware argumenten' kan instemmen met ontslag.

Om al te riante gouden handdrukken in de zorg in het vervolg te voorkomen, zal Bussemaker eisen stellen aan afvloeiingsregelingen. Die laat zij opnemen in de nieuwe salariscode voor de semipublieke sector, waaraan het kabinet momenteel werkt.

Bron: Parool

Overig nieuws