Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Kantonrechtersformule wordt herzien

Een commissie van de Kring van Kantonrechters presenteert op 30 oktober tijdens een vergadering van de Kring haar aanbevelingen over hoe de zogenoemde kantonrechtersformule kan worden aangepast. Deze formule bepaalt de hoogte van ontslagvergoedingen.

Volgens Rotterdamse kantonrechter Wim Wetzels, bestuurslid van de Kring van Kantonrechters, werkt de commissie gewoon door aan de herzieningsvoorstellen. Dit is opvallend, omdat de commissie-Bakker in juni in haar advies aan het kabinet stelde dat het ontslagrecht in de toekomstige krappe arbeidsmarkt irrelevant wordt.

Het gaat er volgens 'Bakker' straks niet meer om hoe werkgevers gemakkelijker van overtollig personeel af kunnen komen, maar of zij wel over genoeg werknemers beschikken. Daarom wil de commissie dat er meer aandacht komt voor scholing en van-werk-naar-werktrajecten: werkgevers moeten hun best doen om werknemers inzetbaar te houden en hen - zo nodig elders - te herplaatsen.

Mochten die bewezen inspanningen niet helpen, dan belanden werknemers alsnog in de werkloosheidsuitkering WW. De rechter of het Centrum voor Werk en Inkomen toetst niet langer of het ontslag gegrond is en ontslagvergoedingen zijn in principe van de baan. Zo wordt het ontslagrecht de facto buitenspel geplaatst.

Kantonrechter Wetzels zegt echter dat 'Bakker' geen discussiepunt was binnen de commissie die de kantonrechtersformule onderzoekt. 'Wij hebben al bij de invoering in 1997 besloten de formule op enig moment te evalueren. Los van politieke overwegingen.'

Eerder stelde de kantonrechterscommissie die evaluatie uit, toen minister Donner van Sociale Zaken in de zomer van 2007 aankondigde het ontslagrecht te versoepelen. Donner haalde echter politiek bakzeil, waarna de commissie begin dit jaar haar werk hervatte. 'We besloten destijds ook tot uitstel vanwege tijdnood', zegt Wetzels. 'En "Bakker" is anders dan Donners voorstel. Er belanden veel plannen in een la.'

Wetzels wijst er bovendien op dat de kantonrechters een andere verantwoordelijkheid hebben dan de politiek. 'Wij moeten invulling geven aan het begrip "billijk ontslag" in de huidige wet en willen zo veel mogelijk één lijn trekken. Als wij wachten op de politiek, zit de politiek straks misschien weer op ons te wachten en omgekeerd.'

De kantonrechters bekijken met name of werkgevers die veel investeren in scholing, voortaan een lagere ontslagvergoeding mogen uitkeren en of jonge werknemers met minder ontslaggeld toekunnen. Zij vinden immers snel weer nieuw werk. Op 30 oktober mogen alle ruim 200 kantonrechters over de voorstellen stemmen.


Bron: Het Financieele Dagblad

Overig nieuws