Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding maximaal 1 jaarsalaris bij inkomens vanaf 75.000,-

Minister Donner heeft een akkoord gesloten met vakbond FNV en ondernemersorganisatie VNO-NCW aldus Haagse bronnen.

Het bericht is (nog) niet bevestigd door het Ministerie. Vakbond CNV was niet betrokken bij de onderhandelingen.
Werknemers met een salaris van meer dan € 75.000,- per jaar ontvangen bij ontslag maximaal 1 jaarsalaris. Dit plan moet leiden tot nieuwe wetgeving. Ingangsdatum is nog niet bekend.
Bijvoorbeeld: een werknemer die € 100.000,- per jaar verdient, krijgt bij ontslag maximaal 1 jaarsalaris (= € 100.000,-). Dit geldt ook bij zeer lange dienstverbanden.

Kantonrechtersfomule blijft bij salaris lager dan € 75.000,-
Voor werknemers die een salaris van minder dan € 75.000,- per jaar verdienen blijft de kantonrechtersformule bestaan. Men ontvangt per gewerkt jaar 1 maand ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding kan enkele jaarsalarissen bedragen. Bijvoorbeeld: Werknemer verdient € 36.000,- per jaar (= € 3.000,- per maand). Werknemer is 40 jaar oud en werkt 20 jaar bij werkgever. Bij ontslag ontvangt de werknemer 20 maandsalarissen (20 * 3.000 = € 60.000,-).

Ontslagplannen: Prinjesdag moet meer duidelijkheid geven
Het is de vraag of de plannen van Commissie Bakker nog doorgang vinden. Op de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) wordt duidelijkheid gegeven welk plannen  van de Commissie Bakker doorgang vinden. Tijdens het najaarsoverleg (overleg tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en Kabinet) wordt het voorstel maximering ontslagvergoeding uitgewerkt. 

Kantonrechters komen najaar 2008  met voorstel over kantonrechtersformule
Daarnaast zijn kantonrechters bezig om nieuwe voorstellen te formuleren over de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is niet wettelijk vastgelegd, dus dit geeft kantonrechters de kans om de formule te wijzigen. Kantonrechters kennen in individuele ontslagsituaties  een ontslagvergoeding toe waarbij de kantonrechtersformule als basis geldt. Bij collectieve ontslagen wordt de kantonrechtersformule ook vaak als rekenformule gebruikt.

Door: Marius Winter
Gouden HanddrukSpecialist
9 september 2008

Overig nieuws