Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV en uitlenen aan prive

Lenen van uw stamrecht-bv om het geld privé te beleggen, kan slim zijn in een opgaande markt. Bij langdurige verliezen moet u echter op de blaren zitten.

Vraag
Ik heb in het verleden een gouden handdruk ontvangen. Daarvoor heb ik een stamrecht bedongen, ondergebracht bij mijn eigen stamrecht-bv. Ik heb het ingebrachte kapitaal indertijd geleend van de bv tegen een zakelijke rente. Zo dacht ik slim te zijn en de koerswinsten op de aandelen in privé te kunnen incasseren. U begrijpt het al: er zijn geen koerswinsten, maar koersverliezen. Mag ik nu de lening afwaarderen en minder terugbetalen aan de stamrecht-bv? En worden de uitkeringen daardoor ook minder? Het kapitaal is immers geslonken.

Antwoord
Er zullen heel wat mensen zijn die uw probleem herkennen. Bij stijgende beurskoersen is de door u gevolgde handelwijze uitstekend, maar bij dalende beurzen zult u op de blaren moeten zitten. Het zit als volgt: Uw bv is een verplichting aangegaan, namelijk om aan u een periodieke uitkering te doen. Deze verplichting staat op de passiefzijde van de balans. Deze verplichting wordt ieder jaar groter (omdat het een toekomstige verplichting betreft). De toename van de verplichting komt ten laste van de winst. Op de actiefzijde van de balans staat een vordering op u. Daarover wordt een zakelijke rente ontvangen. Deze rente komt ten gunste van het resultaat. Als het goed is, vallen inkomsten en lasten ongeveer tegen elkaar weg. De toename van de verplichting is niet afhankelijk van het resultaat dat wordt gemaakt met het ingebrachte kapitaal. Deze toename moet volgens vaste regels worden berekend. De terugbetaling van de lening die op de actiefzijde staat, is niet afhankelijk van het beleggingsresultaat dat u in privé maakt met het geleende geld. Maakt u een verlies op uw privébeleggingen, dan moet u het geld om de lening terug te betalen ergens anders vandaan halen. Maakt u winst op de beleggingen, dan hoeft u ook niet méér terug te betalen dan u geleend heeft.

Als de uitkeringen ingaan, moet er loonheffing worden ingehouden. De netto-uitkering moet worden uitbetaald. Maar die kan natuurlijk ook verrekend worden met uw schuld. Dan komt het er uiteindelijk op neer dat u uitsluitend het bedrag van de loonheffing aan de bv moet betalen om de bv in staat te stellen deze aan de Belastingdienst af te dragen.

Voorbeeld U ontvangt bruto een uitkering van € 2500 per maand. Daar moet (stel) € 1000 loonheffing op worden ingehouden en u zou € 1500 netto-uitkering krijgen. Deze € 1500 kan worden afgeboekt van de schuld die u aan de bv heeft. U betaalt aan de bv € 1000 waarmee de loonheffing betaald kan worden. Bedroeg uw schuld € 100.000, dan gaat daar € 1500 per maand van af plus natuurlijk de € 1000 die u werkelijk heeft betaald. Dat scheelt ook weer rente. Uiteindelijk hoeft u alleen maar de loonheffing aan de bv terug te betalen. Maar u ontvangt op deze manier natuurlijk ook geen inkomsten, hetgeen wel de bedoeling was.
Staat de verplichting door de uitkeringen op nihil, dan kunt u de uitkeringen stoppen en de bv liquideren.

Als de beleggingen regelrecht in de bv zijn gedaan, dan loopt de zaak heel anders. Als er verlies wordt geleden op de beleggingen, dan kunnen de uitkeringen op een gegeven moment niet meer worden voldaan. Dan mogen ze worden gestopt. Wordt er winst gemaakt, dan worden alle uitkeringen gedaan, en houdt de bv geld over. Dat kan worden uitgekeerd en wordt dan als inkomsten in box 2 belast.

Bron: Het Financieele Dagblad

Overig nieuws