Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht uitkering niet gekort op uitkering uit de ANW (Algemene NabestaandenWet)

Uitkeringen uit een ontslagvergoeding (stamrecht uitkering) worden niet gekort op uitkeringen uit de WerkloosheidsWet (WW) en Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW). Periodieke uitkeringen uit een ontslagvergoeding worden ook niet gekort op uitkeringen uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW).

Er is veel verwarring over de regels omtrent de uitkeringen voor nabestaanden. Op de uitkeringen worden vele vormen van inkomen gekort waaronder uitkeringen als WW en WAO, die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden aangeduid als inkomsten uit vroegere arbeid. Stamrecht uitkeringen worden ook aangeduid als inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Om duidelijkheid te creëren heeft het ministerie SZW bepaald dat stamrecht uitkeringen niet gekort mogen worden op ANW uitkeringen. Dit geldt ook voor uitkeringen uit AOW,  IOAW en de Toeslagenwet

De uitvoerende organisatie, de Sociale VerzekeringsBank, hield vroeger stamrecht uitkeringen al niet in op de ANW. Andere inkomsten die niet meetellen voor de ANW zijn inkomsten uit vermogen (zoals kamerverhuur), uitkeringen uit een afgesloten nabestaandenpensioen, rente-inkomsten, en verzekeringspolissen.

Overig nieuws