Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht verzekering en de kredietcrisis

Met de huidige panieksituatie in de financiële markten maken veel mensen zich zorgen om consequenties die zouden kunnen ontstaan voor de lijfrenteverzekering. Welke consequenties er al dan niet zijn maken we hier duidelijk, zodat u met een gerust hart kunt slapen.

De verzekeringstak in Nederland is onderhevig aan strenge regelgeving. Er worden hoge eisen gesteld aan reserves en solvabiliteit, om te zorgen dat voor alle uitstaande verzekerde risico's een zekerheid als onderpand staat. Hierop wordt toezicht gehouden door De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële markten. Doordat verzekeraars relatief conservatief beleggen, met weinig beleggingen in de aandelenmarkt, heeft de kredietcrisis voor zover weinig gevolgen gekend voor de verzekeringsbranche.

Waarom worden verzekeraars minder hard getroffen?
Door het grote kapitaal van verzekeraars, gaat het wel degelijk om aanzienlijke bedragen die ze hebben belegd. Toch zal door de solvabiliteitseisen de verzekeringstak haar verplichtingen op lange termijn ook na kunnen komen. Een andere reden dat verzekeraars minder hard getroffen worden, is dat klanten niet zomaar het geld kunnen onttrekken, omdat men vastzit aan contracten. Bij banken die in problemen raken, gaat men massaal het spaargeld verplaatsen naar een andere, waardoor de eerste in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Geldt dit ook voor banken die tevens verzekeringen afsluiten?
Voor banken die ook als verzekeraar optreden geldt hetzelfde: de verzekeringsafdeling moet gesplitst zijn van de overige bankzaken. Verzekeringen en het interne beleid daarop binnen de bank worden uitvoerig gecontroleerd op solvabiliteit door de financiële toezichthouders.

Geldt de € 100.000,- voor spaarrekeningen ook voor lijfrenteverzekeringen?
Voor uw lijfrenteverzekering geldt de garantieregeling niet, maar dit is volgens de financiële toezichthouder ook niet nodig. Zolang de verzekeraar voor alle verzekeringen een zekerheid heeft staan, zal er geen probleem ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan doet de toezichthouder er alles aan om de verzekerde te beschermen, door bijvoorbeeld de verzekeringsportefeuille over te brengen naar een andere verzekeraar. Als laatste redmiddel voor kleine verzekeraars heeft De Nederlandse Bank in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars een waarborgfonds voor kleine levensverzekeraars opgezet om een faillissement te dekken. Sinds het in het leven roepen van dit fonds is het echter nog nooit nodig geweest om er een beroep op te doen.

Kan een lijfrentepolis worden beëindigt of overgesloten?
Een lijfrentepolis opzeggen of oversluiten kan altijd, maar houdt er rekening mee dat de verzekeraar u hiervoor waarschijnlijk een boete in rekening brengt. Dit staat beschreven in u poliscontract. Daarnaast moet u kijken of u bij een andere verzekeraar wel dezelfde voorwaarden krijgt toegezegd als bij uw huidige.

Specifiek voor Fortis: De regering heeft Fortis bank overgenomen, geldt dit ook voor de verzekeringstak?
Ja. De overheid is eigenaar geworden van Fortis Bank Nederland, maar ook Fortis Verzekeringen Nederland. Hieronder vallen Fortis ASR, De Amersfoortse Verzekeringen, Europeesche Verzekeringen, Falcon Leven en Ardanta. De financiële toezichthouder ziet geen problemen voor klanten van elk van deze onderdelen. Er is "geen reden voor ongerustheid".

Bron: Verbond van Verzekeraars

Overig nieuws