Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding maximaal 1 jaarsalaris bij hoge inkomens

Er komt een maximum aan de ontslagvergoedingen voor werknemers met hogere inkomens die worden toegekend door kantonrechters. Een wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met minister Hirsch-Ballin van Justitie is goedgekeurd door de ministerraad. Bij goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer zal het Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd. Hiermee worden de plannen die zijn samengesteld tijdens het najaarsoverleg opgevolgd. Hiermee worden de ontslagvergoedingen beperkt van de werknemers die volgens het ministerie een "goede arbeidsmarktpositie" hebben.

Maximering bij inkomens boven 75.000 euro
De maximering van de ontslagvergoeding komt te gelden bij de werknemers met hogere inkomens, boven de 75.000 euro. De wet komt echter alleen te gelden voor ontbindingen van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. Zij geldt niet voor de afspraken die worden gemaakt tussen werkgever en werknemer of reorganisaties en collectief ontslag. Ook de kantonrechter kan nog afwijken van het maximum, indien het ontslag volgens de kantonrechter in sterke mate te wijten is aan de werkgever.

Tweede Kamer moet nog instemmen met het wetsvoorstel
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Vervolgens zal het worden gezonden naar de Raad van State voor advies. Het wetsvoorstel zal pas openbaar worden gemaakt wanneer het (inclusief advies va de Raad van State) is ingediend bij de Tweede Kamer. Vooralsnog is het dus niet definitief. De Tweede en Eerste Kamer zullen nog moeten instemmen met het wetsvoorstel.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overig nieuws