Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Geen uitstel ingangsdatum stamrechttermijnen ondanks kredietcrisis / 20 november 2008

De Staatssecretaris van Financiën heeft antwoord gegeven op vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2009, OFM 2009 en de Fiscale Onderhoudswet 2009. Hij is onder meer ingegaan op een vraag van de heer Omtzigt over de stamrechtvrijstelling.

De staatssecretaris benadrukt nogmaals dat hij niet van plan is uitstel van de ingangsdatum van de stamrechttermijnen toe te staan in verband met de huidige situatie op de beurs(zie ook: Betalingsregeling successierecht mogelijk bij waardevermindering geërfde aandelen).

Loonstamrechtvrijstelling
Door de loonstamrechtvrijstelling kan de belastingheffing over aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon onder bepaalde voorwaarden worden uitgesteld. De voorwaarde met betrekking tot de uiterste ingangsdatum van deze uitkeringen is ruim. De uitkeringen hoeven niet direct in te gaan op het moment dat loonderving aan de orde is, maar kunnen worden uitgesteld tot in het jaar waarin de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar bereikt. Nog verder uitstel van belastingheffing staat de wet niet toe.

Stamrechtkapitaal in aandelen
Belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van de zogenoemde loonstamrechtvrijstelling waarbij het stamrechtkapitaal in aandelen is belegd, kunnen geconfronteerd worden met de huidige situatie op de beurs. Als de uitkeringen binnenkort ingaan komen deze uitkeringen door de situatie op de beurs veel lager uit dan kort geleden nog mocht worden verwacht. Als uitstel van ingang van de stamrechttermijnen zou worden toegestaan, bestaat de kans dat het kapitaal weer aangroeit.

De mening van de staatssecretaris
Volgens de staatssecretaris is de voorwaarde voor de huidige uiterste ingangsdatum van deze uitkeringen ruim. Verder uitstel is niet aan de orde. De lager verwachte uitkeringen waarmee de betrokkenen worden geconfronteerd zijn het gevolg van de keuze voor een risicovolle belegging. Men had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor een vorm waarbij de risicovolle beleggingen enkele jaren voor de vastgelegde ingangsdatum van de uitkeringen worden ingewisseld voor risicomijdende beleggingen.

Oplossing
Volgens de staatssecretaris kan een belastingplichtige, die wil voorkomen dat de hoogte van de stamrechttermijnen (afgezien van de rekenrente en de sterftetafels) volledig wordt bepaald door de huidige waarde van de aandelen, de hoogte van de uitkeringen koppelen aan de ontwikkelingen op de beurs. Op die manier wordt het met het gevraagde uitstel beoogde effect reeds zelf bewerkstelligd.

Bron: Ministerie van Financiën

Overig nieuws