Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Motie kantonrechtersformule afgewezen

FNV Bondgenoten betreurt de uitkomst van de stemming over de PVV-motie. Deze partij diende een motie in tegen de versobering van de kantonrechtersformule.

De PVV wil de oude kantonrechtersformule in de wet verankeren. Alleen de SP steunde dinsdag bij de stemming de motie. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontraadde de motie. Hij wil de rechters niet buitenspel zetten door ontslagvergoedingen bij wet te regelen.

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten: "Wat ons nu te doen staat, is alles op alles zetten, zeker nu, om bij sociaal plannen in bedrijven goede afvloeiingsregelingen af te spreken. Daarbij is uitgangspunt voor ons de oude kantonrechtersformule. Die ruimte om afspraken te maken hebben we. Maar onze eerste inzet zal altijd zijn, afspraken te maken over de begeleiding van mensen van werk naar werk. Als het echt niet anders kan, zal dus pas de kantonrechter aan de orde zijn."

De kantonrechters besloten in oktober, per 1 januari 2009 een nieuwe formule te gaan hanteren bij ontslag, die lager uitvalt dan de oude regeling.

Overig nieuws