Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Lagere kantonrechtersformule vanaf 1 januari 2009

 

De kantonrechtersformule is gewijzigd per 1 januari 2009:

  • Een andere berekening van de dienstjaren;
  • meer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever;
  • meer maatwerk voor werknemers, die in het zicht van pensionering zijn;

 

De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de ontslagvergoeding. De kantonrechtersformule is niet bindend: het gaat om een aanbeveling van de Kring van Kantonrechters.
 
De ontslagvergoeding wordt berekend door het aantal dienstjaren (factor A) te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris (factor B) en met factor C (correctiefactor). Factor C is 1, als de reden voor de beëindiging van het dienstverband niet aan één van beide partijen te verwijten valt en niet in de risicosfeer van de werknemer valt en zich verder geen bijzondere omstandigheden voordoen. In de praktijk schommelt die C meestal tussen 0 en 2.
 
Berekening dienstjaren (factor A)
Hoe langer gewerkt bij de werkgever hoe hoger de ontslagvergoeding. De dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor ½, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1½ en vanaf 55 jaar voor 2.  
 
Arbeidsmarktpositie en financiële positie (factor C)
De C-factor "waardeert" bijzondere omstandigheden, zoals de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever.
 
Een werknemer, die door zijn werkgever in staat is gesteld door cursussen en dergelijke zijn kennis bij te houden en uit te breiden, heeft een steviger positie op de arbeidsmarkt - en heeft minder financiële bescherming nodig - dan zijn collega, die die gelegenheid niet heeft gehad. De correctiefactor C zal lager zijn.
 
Een werknemer, die werkzaam is in een branche met een groot gebrek aan personeel, heeft minder bescherming nodig dan een werknemer in een sector, waarin al veel werkloosheid heerst. De correctiefactor C zal lager zijn.
 
Met de financiële positie van de werkgever wordt rekening gehouden, als de werkgever met jaarstukken en onderbouwde prognoses kan aantonen dat een volgens de formule berekende vergoeding voor hem onbetaalbaar is.
 
Oudere werknemers (maximale vergoeding tot pensioendatum)
De ontslagvergoeding zal nooit hoger zijn dan de verwachte inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd. Dat hoeft niet altijd 65 jaar te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook 62 jaar zijn. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd waarop de werknemer naar verwachting met pensioen zou zijn gegaan als de ontbinding er niet tussendoor was gekomen.
 
Cijfervoorbeeld van de nieuwe kantonrechtersformule:

Werknemer 58 jaar (in dienst vanaf 22 jarige leeftijd)
Bruto salaris € 3.000,-- per maand
Duur dienstverband 36 jaar

tot 35 jaar 13 x 0,5 = 6,5
35 - 45 jaar 10 x 1 = 10
45 – 55 jaar 10 x 1,5 = 15
vanaf 55 jaar 3 x 2 = 6
       37,5

37,5 x 3.000,- x 1 = 112.500,--

In sociaal plan wordt af en toe oude kantonrechtersformule gebruikt
In een sociaal plan kan de oude kantonrechtersformule worden gebruikt. Deze is gunstiger voor de werknemer vanwege de gunstiger dienstjaren berekening. De vakbonden  FNV, CNV en de Unie willen de oude kantonrechtersformule handhaven bij solvabele werkgevers. Een sociaal plan wordt afgesloten bij een collectief ontslag van 20 werknemers en meer. Bij een individueel ontslag hanteert de kantonrechter de nieuwe kantonrechtersformule. 
 
Ontslagvergoeding maximaal 1 jaarsalaris bij hoge inkomens
Werknemers met een salaris van meer dan 75.000,- per jaar ontvangen bij ontslag maximaal 1 jaarsalaris. Dit plan van Minister Donner gaat leiden tot nieuwe wetgeving. Ingangsdatum wordt medio 2009. Bijvoorbeeld: een werknemer die 100.000,- per jaar verdient, krijgt bij ontslag maximaal 1 jaarsalaris (= 100.000,-). Dit geldt ook bij zeer lange dienstverbanden. Voor werknemers die een salaris van minder dan 75.000,- per jaar verdienen blijft de kantonrechtersformule bestaan. De ontslagvergoeding kan enkele jaarsalarissen bedragen. Bijvoorbeeld: Werknemer verdient 36.000,- per jaar (= 3.000,- per maand). Werknemer is 50 jaar oud en werkt 20 jaar bij werkgever. Bij ontslag ontvangt de werknemer 20 maandsalarissen (20 * 3.000 = 60.000).
 
Gouden HanddrukSpecialist is onderdeel van W & P Belastingadviseurs. Wij geven een boekje uit over dit onderwerp ("gouden handdruk 2009"). Belangstellenden kunnen dit gratis aanvragen via 035-603 45 26. U kunt ook een lezing bijwonen; Aanmelden is verplicht via 035-603 45 26
 
Gouden Handdrukspecialist is gespecialiseerd in advies over de besteding van uw ontslagvergoeding. We kunnen een stamrecht (lijfrente)verzekering voor u afsluiten of een stamrecht BV oprichten.
 
Drs. Marius Winter
Gouden HanddrukSpecialist
Vredehofstraat 13
3761 HA SOEST
Tel. 035-603 45 26

Overig nieuws