Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslag vergoeding en smartengeld

Smartengeld als deel ontslagvergoeding is loon / 19 mei 2009
Smartengeld als onderdeel van de ontslagvergoeding ziet de belastingrechter als belastbaar loon, zo blijkt uit de uitspraak van Hof Arnhem.

De werkneemster is in dienst van een bv. Per 1 december 2003 ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stelt bij het berekenen van de hoogte van de ontslagvergoeding, conform de (oude) kantonrechtersformule, de correctiefactor (C) op 2,5. Reden hiervoor is dat de werkgever niet heeft gehandeld als een goed werkgever.

Onbelast smartengeld

De werkneemster is van mening dat een deel van de ontslagvergoeding aangemerkt moet worden als onbelast smartengeld. De vergoeding is niet alleen toegekend als beloning voor het verrichten van de overeengekomen arbeid. De inspecteur is het hier niet mee eens.

Toe te rekenen aan de dienstbetrekking

Nadat de werkneemster door Rechtbank Arnhem in het ongelijk is gesteld, gaat zij in beroep bij Hof Arnhem. Ook het hof stelt haar in het ongelijk. De vergoeding is toegekend omdat de werkgever niet als een goed werkgever heeft gehandeld. De vergoeding is door de werkgever dan ook betaald in haar hoedanigheid van werkgever en om die reden toe te rekenen aan de dienstbetrekking. De vergoeding behoort daarom tot het loon. Zij heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaak

Immateriële schadevergoeding onbelast?

Vergoedingen die een werkgever aan een werknemer verstrekt in verband met het beëindigen van de dienstbetrekking worden in het algemeen aangemerkt als loon. In veel gevallen gaat het daarbij om een vergoeding ter vervanging van gederfd of te derven loon (materiële schade). Soms wordt ook een immateriële schadevergoeding (smartengeld) toegekend. Vaak wordt gedacht dat deze immateriële schadevergoeding onbelast is. Maar uit de rechtspraak blijkt dat dit niet altijd het geval is.

Aantasting van eer en goede naam

Een vergoeding wegens immateriële schade kan rechtstreeks uit de dienstbetrekking of het arbeidsrecht ontstaan, zoals in deze uitspraak het geval was. De immateriële schadevergoeding wordt dan aangemerkt als loon en als zodanig belast. Dit geldt onder andere voor een vergoeding die bij ontslag wordt voor psychisch leed of als er een hogere ontslagvergoeding wordt gegeven in verband met de aantasting van de eer en goede naam van de belastingplichtige.

Fiscale regels

Wanneer een rechter een werkgever bij het ontbinden van een arbeidsovereenkomst verplicht naast het vergoeden van materiële schade ook een vergoeding wegens immateriële schade aan de werknemer te betalen, beoordeelt de belastingdienst iedere vergoeding afzonderlijk. De belastingdienst hanteert hierbij niet de civielrechtelijke regels maar de fiscale regels.
 
Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Overig nieuws