Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Gerechtshoven hebben dinsdag in verschillende uitspraken gebruik gemaakt van een nieuwe formule om de hoogte van de schadevergoeding te berekenen bij kennelijk onredelijk ontslag.

De gerechtshoven Amsterdam, 's-Hertogenbosch en Leeuwarden (als nevenzittingsplaats van Arnhem) hebben dinsdag uitspraken gedaan in verschillende schadevergoedingszaken waarbij sprake is van 'kennelijk onredelijk ontslag'. Voor de berekening van de schadevergoedingen in deze zaken hanteren de hoven voor het eerst een nieuwe methode: de zogenoemde XYZ-formule.

Deze uitspraken zijn van belang in de discussie over de vraag of schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag volgens dezelfde formule zou moeten worden begroot als de ontbindingsvergoeding door de kantonrechter (de zogenoemde kantonrechtersformule).

De hoogte van de schadevergoeding die de rechter vaststelt, wordt in het vervolg bepaald aan de hand van de volgende formule:

 

X (aantal 'gewogen' dienstjaren) x Y (laatstverdiende maandsalaris) x Z (correctiefactor).

 

In de Z-factor worden alle omstandigheden van het geval gewogen, waarbij uitgangspunt is dat Z in beginsel niet hoger is dan 0,5. In bijzondere gevallen kan dat anders zijn.

In de uitspraken wordt een groot aantal mogelijk relevante omstandigheden benoemd met betrekking tot dienstverband en opzegging, ander (passend) werk, financiële gevolgen voor de werknemer en (door de werkgever) getroffen voorzieningen en financiële compensatie.

Kennelijk onredelijk ontslag is iets anders dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Dan hanteert de rechter de kantonrechtersformule. In deze zaken gaat het om ontslag door de werkgever zelf. De werkgever moet in die gevallen een schadevergoeding betalen als het ontslag - gelet op de gevolgen die het voor de werknemer heeft - kennelijk onredelijk is. Als de werkgever zelf al een vergoeding heeft betaald, is dat wel relevant voor de beantwoording van de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is, maar het is niet doorslaggevend.

Uitspraken Amsterdam: LJN BJ1644, LJN BJ1648. Uitspraken 's-Hertogenbosch: LJN BJ1710, LJN BJ1713, LJN BJ1716 Uitspraken Leeuwarden: LJN BJ1688

Bron: rechtspraak.nl

Overig nieuws