Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Lagere ontslagvergoeding voor hoge ambtenaren

Het kabinet wil de ontslagvergoeding voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector aan banden leggen. Uitgangspunt is dat ze straks maximaal één jaarsalaris mogen meekrijgen als ze worden ontslagen. Ook komt er een maximum voor de pensioenen en onkostenvergoedingen.

Dat kondigde minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken woensdag aan in een overleg met de Tweede Kamer over topinkomens die uit publieke middelen worden betaald. Ze werkt aan een wetsvoorstel waarin dit samen met een beloningsnorm (maximaal 181.773 euro) voor bestuurders in deze sector wordt geregeld.

De Kamer overlegt al jaren met het kabinet over de aanpak van topinkomens van bestuurders in onder meer de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties. Sommige fracties, zoals GroenLinks en D66, vinden dat het nu eindelijk eens tijd wordt spijkers met koppen te slaan.

Ter Horst wees de suggestie ­van de hand dat het kabinet bewust langzaamaan doet. Het gaat volgens haar om een buitengewoon complexe kwestie waarbij bijna alle ministeries betrokken zijn. Het kabinet probeert al in de geest van de wet te handelen.

Overig nieuws