Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding bij 65 plusser

De plannen van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar, of misschien nog wel hoger, krijgen steeds vastere vormen. Dat gaat betekenen dat we straks allemaal langer moeten doorwerken. Op dit moment is het nog niet zover.

Maar er zijn ook nu al veel mensen die na hun 65e nog steeds niet achter de geraniums willen zitten, maar juist nog willen doorwerken. En waarom ook niet? Vaak hebben ze veel kennis en expertise opgebouwd en is het jammer dat die ineens bij de pensionering verloren dreigt te gaan. Echter, hoe lost u dat op, want in de arbeidsovereenkomst die u ooit sloot staat dat de arbeidsovereenkomst in elk geval eindigt op de dag dat u 65 jaar wordt.

U kunt met uw werkgever gewoon andere afspraken maken. Bijvoorbeeld dat u de volgende dag na uw 65e weer komt werken. Of dat u vanaf die dag parttime gaat werken. Of dat u vanaf die dag als freelancer gaat werken voor uw werkgever (en voor nog meer opdrachtgevers).

U ontvangt (nu in elk geval nog) vanaf uw 65e wel AOW en waarschijnlijk ook pensioen. Tenzij het binnen de pensioenregeling mogelijk is om het pensioen uit te stellen en u tijdig van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. De redenen waarom u nog door wilt werken kunnen divers zijn. Zo kan het zijn dat u bijvoorbeeld graag werkt, of dat u toch behoefte heeft aan de extra inkomsten.

Echter op een kwade dag wil uw werkgever toch van u af en kondigt aan dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal volgen. Heeft u dan als 65-plusser dezelfde rechten als voorheen?

Strikt genomen wel. Uw werkgever mag u nog steeds niet ontslaan als u bijvoorbeeld ziek bent of lid bent van de Ondernemingsraad. En ook heeft u, als het ontslag u niet verwijtbaar is, in principe nog steeds recht op een ontslagvergoeding.

Ten aanzien van dat laatste is er echter wel een verschil met betrekking tot de hoogte van de vergoeding. In de rechtspraak in ons land is al een aantal malen uitgesproken, dat wanneer aan een 65-plusser een ontslagvergoeding moet worden toegekend er alleen rekening wordt gehouden met de duur van het dienstverband ná 65 jaar. Dat is dus een afwijking van voor 65, waar het gehele dienstverband meetelt.

Enerzijds lijkt het wel terecht, om u als 65-plusser immers niet geheel verstoken bent van inkomsten door het wegvallen van uw werkkring. U heeft een AOW-uitkering en al een aanvullend pensioen. Dat heeft de ontslagen werknemer van jonger dan 65 jaar niet.

Anderzijds natuurlijk heel erg onterecht, omdat u, als u jarenlang heel goed heeft gefunctioneerd toch ineens met ‘lege’ handen en ‘beschadigd’ op straat kunt worden gezet, terwijl u zich juist ná uw pensionering nog zo voor die werkgever heeft ingezet.

Ook zijn er rechters die van oordeel zijn, dat met de hoogte van de oudedagsvoorziening rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding. Een redelijk inkomen zou de maatstaf dan moeten zijn.

Feit blijft in elk geval dat na uw 65e niet meer de per definitie de ABC-formule / Kantonrechtersformule wordt toegepast. Uw dienstjaren, uw anciënniteit lijkt ineens niet meer van belang.

Lijkt mij toch goed om even in het oog te houden, voordat u besluit om na uw beste jaren die u al uw werkgever gaf, ook nog uw laatste jaren aan uw werkgever te geven. Misschien is het verstandig om voor u dat gaat doen, alvast af te spreken wat zal gelden als u weer uit elkaar gaat.

Bron: Telegraaf
Auteur: Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Overig nieuws