Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding hoger dan kantonrechtersformule bij kort dienstverband

De kantonrechter kan soms beslissen om een ruimere ontslagvergoeding toe te kennen dan de kantonrechtersformule toelaat, zo blijkt uit een recente beschikking van de Amsterdamse rechter.

De werknemer in kwestie (man, 49 jaar) is per 1 januari 2009 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij een bv. Zijn werkgever dient in het kader van een reorganisatie een verzoek in bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2009. De werknemer vindt dat hij recht heeft op een ontslagvergoeding. Door de kredietcrisis zijn de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk verslechterd. Onverkorte toepassing van de kantonrechtersformule (zie: Ontslagvergoeding en de nieuwe kantonrechtersformule) zou volgens hem tot een onredelijke uitkomst leiden.

Vier maandsalarissen

De kantonrechter (Beschikking Kantonrechter Amsterdam 30 juli 2009, nr. R109150144) is het daarmee eens. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden per 1 september 2009 en de ontslagvergoeding wordt vastgesteld op vier maandsalarissen inclusief vakantiegeld.

Stamrecht

De werknemer is slechts acht maanden werkzaam geweest bij de bv. Onverkorte toepassing van de nieuwe kantonrechtersformule zou, gelet op de korte duur van het dienstverband, resulteren in een ontslagvergoeding van slechts anderhalve maand. De kantonrechter heeft de ontslagvergoeding zo vastgesteld dat de werknemer uiteindelijk bij de werkgever in totaal één jaarloon verdient (salaris + ontslagvergoeding).
­
Omdat de ontslagvergoeding wordt genoten ter vervanging van te derven inkomsten, kan een stamrecht worden bedongen (Ontslaguitkering via een stamrecht BV). Met de aankoop van een stamrecht kan een belastingvoordeel bereikt worden.

Overig nieuws