Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag leraar

Een leraar van Stichting Agrarisch Opleidingscentrum Terra (AOC), wiens contract in 2007 was opgezegd door de werkgever op 55-jarige leeftijd, heeft diezelfde werkgever een schadevergoeding à 280.000 euro (correctiefactor 2) geëist omdat het ontslag kennelijk onredelijk zou zijn. De kantonrechter te Groningen heeft de leraar een schadevergoeding van 72.000 euro toegekend plus een wettelijke rente hierop vanaf 17 juli 2007 tot de datum van uitbetaling.

De leraar heeft gedurende het dienstverband vanaf 1995 progressief verzuimd van werk door ziekte en regelmatige (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In 2004 viel de werknemer definitief uit door ziekte, waar bij onderzoek bleek dat de oorzaken werkgerelateerd zijn, onder andere door werkdruk en de werkplaats. De werkgever werd daarop geadviseerd over de te volgen stappen tot re-integratie van de leraar. Over de loop van 2004 tot en met 2007 is de werknemer in diverse taken geprobeerd te zetten. Toch was het UWV in april 2007 van mening dat AOC niet genoeg werk had verricht voor de re-integratie. Werknemer heeft deze onderzoeksrapporten aangehaald in het proces en de schadeclaim op gebaseerd.

De kantonrechter heeft de leraar in het gelijk gesteld en een schadevergoeding toegekend op basis van de kantonrechtersformule. De rechter concludeerde dat werkgever AOC inderdaad tekort geschoten is in de re-integratie van de leraar, en dus een schadevergoeding dient over te maken. Voor de correctiefactor is 0,5 aangehouden. In combinatie met een dienstverband van  40 jaar en een maandinkomen van € 3.603,85 heeft de kantonrechter de leraar 72.000 euro toegezegd.

Bron: Kantonrechter rechtbank Groningen, LJN BK1218, uitspraak 7 oktober 2009

Overig nieuws