Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht stichting: de voordelen en nadelen

Voor een aanwending van de ontslagvergoeding heeft u de mogelijkheid het te plaatsen in een stamrecht. Hierbij zijn een aantal mogelijkheden, waaronder de stamrecht BV. In de stamrecht BV heeft u beschikking over het geld, en kunt u uitkeringen uitspreiden, en daardoor belastingbetaling uitspreiden. Vereiste voor een stamrecht BV is een bankverklaring waar een startkapitaal van 18.000 euro op staat. Dit geld mag niet afkomstig zijn uit de ontslagvergoeding. Veel mensen hebben een dergelijk bedrag niet op de bank staan, waardoor ze zich in bochten moeten wringen om geld voor de bankverklaring te krijgen. Er is een andere mogelijkheid om de stamrecht onder te brengen in een rechtspersoon, waarbij geen startkapitaal vereist is: de stamrecht stichting. Ook is geen verklaring van geen bezwaar vereist.

Een stamrecht stichting kent geen aandelen, dus is geen eigendom en kan ook niet vererven. Mocht u dus komen te overlijden, zal de stamrecht stichting, of het kapitaal daarvan, niet automatisch richting uw nabestaanden gaan. Een ander nadeel is dat een stichting bedoeld is voor ideële doelstellingen, wat ook in de statuten kenbaar moet worden gemaakt. Er mag wel een onderneming in uitgeoefend worden , maar het doel van een stichting mag niet zijn om winst te maken. In een (stamrecht) BV is wel sprake van eigendom, wat betekent dat het kapitaal kan vererven. Ten tweede mag een BV winst draaien, wat ten gunste komt van de aandeelhouders. Een BV heeft ook de optie om in andere BV’s deel te nemen, of zelf een bedrijf te starten. Deze mogelijkheden bestaan niet binnen een stichting.

Een ander verschil tussen stichting en BV is dat het bestuur in een stichting alleen een vergoeding krijgt en personeel een salaris. Het bestuur vult zichzelf aan, dus bestuur kiest bestuur. Mocht er geen bestuurder over zijn om te kiezen, kan de rechter een bestuurder benoemen. In een BV is het bestuur meestal de aandeelhouder.

Overig nieuws