Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Nieuwe AOW en werkloosheid

In oktober 2009 heeft het kabinet een akkoord bereikt over de nieuwe AOW-regeling. Vanaf 2020 zal de AOW-leeftijd in 2 stappen verhoogd worden naar 67 jaar. Eerst in 2020 een verhoging naar 66 jaar, en in 2025 een verdere verhoging naar 67 jaar. De verhoging is ingesteld om de gevolgen van de vergrijzing en stijgende levensverwachting op te vangen. Voor mensen die op 1 januari 2010 55 jaar of ouder zijn zal hierdoor geen verandering optreden in de pensioenleeftijd.

Voor mensen die in de laatste fase van hun loopbaan werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt komt een speciale regeling per ingang van 1 januari 2020. Mensen die op of na hun 65ste geen recht meer hebben op een WW-uitkering of een vervolg-WGA-uitkering krijgen recht op een uitkering die rond het AOW-niveau ligt totdat ze de AOW-gerechtigde leeftijd behalen. Vermogen en het inkomen van de partner zullen buiten beschouwing worden gelaten in deze uitkering. Deze regeling is in de trant van de huidige IOW-regeling, een tijdelijke regeling die per 2016 afloopt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overig nieuws