Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Deregulering oprichten stamrecht BV in de maak

De overheid heeft twee wetsvoorstellen in behandeling die van belang zijn voor mensen die een stamrecht BV willen oprichten. Het eerste betreft afschaffing van het 18.000,- inlegkapitaal en de bankverklaring. Het tweede betreft afschaffing van de ministeriële verklaring van geen bezwaar. Hiertoe zal het Burgerlijk Wetboek toe worden aangepast. Het eerste voorstel zal waarschijnlijk medio 2010 worden doorgevoerd, het tweede voorstel begin 2011. Verantwoordelijke voor deze aanpassing en het toezicht zal worden het Ministerie van Justitie.

De versoepeling voor het oprichten van BV’s is jaren terug aangekondigd, maar nu lijkt dan eindelijk dat de wetboeken erop aangepast zullen worden. Hierdoor zal het oprichten van een stamrecht BV sneller en goedkoper kunnen verlopen. De verklaring van geen bezwaar is een preventieve vorm van toezicht die afgeschaft zal worden. Het vestigingsklimaat van Nederland moet daardoor aantrekkelijker worden, wat ook voor de oprichting van de stamrecht BV positief uit zal pakken. Tegenover de versoepelde oprichtingsregelementen zal een nieuwe vorm van toezicht komen te staan. Per 2011 zal een systeem van permanent toezicht op BV’s worden ingevoerd. Het doel hiervan is om misbruik van rechtspersonen tegen te gaan.

 

Bron: Ministerie van Justitie

Overig nieuws