Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gemiddelde ontslagvergoeding licht aan het stijgen

De gemiddelde ontslagvergoeding van bezoekers van de website www.goudenhanddrukspecialist.nl bedraagt € 85.000. Tot deze uitkomst komt de Gouden Handdruk Specialist na uitgebreide analyse van gebruikersinformatie van de diverse eigen websites. De verwachting is dat de hoogte van de gemiddelde ontslagvergoeding in Nederland de komende periode iets gaat toenemen. Bij nieuwe ontslagrondes zullen ook de oudere werknemers in beeld gaan komen. Ook komen er meer collectieve ontslagen waarbij de ontslagvergoeding hoger is dan bij individueel ontslag. Overigens wordt de regelgeving en de mogelijkheden omtrent ontslag steeds complexer. Na de recente introductie van de nieuwe kantonrechtersformule kan de ontslagen werknemer per 1 januari 2010 ook kiezen voor banksparen als aanwendingsoptie voor de ontslagvergoeding. De Gouden Handdruk Specialist ontvangt dagelijks veel informatieaanvragen over de aanwendingsmogelijkheden van de ontslagvergoeding. Ook het gratis boek ‘Gouden Handdruk 2009’ wordt veel aangevraagd via de website.

Banksparen voor stamrecht nog onbekend

“Wekelijks houden wij binnen ons pand ook een lezing voor ontslagen medewerkers”, geeft Marius Winter, eigenaar van de Gouden Handdruk Specialist, aan. “Wij merken in toenemende mate dat deelnemers de regelgeving en de mogelijkheden over ontslag als zeer complex ervaren. Door de frequent wijzigende regelgeving en aanwendings-mogelijkheden voor de ontslagvergoeding haken zij af. Banksparen is daar een goed voorbeeld van. Op Prinsjesdag 2009 is het belastingplan 2010 gepresenteerd. Hierin staat opgenomen dat vanaf 1 januari 2010 ontslagvergoedingen kunnen worden ondergebracht op een bankspaarrekening. Veel mensen horen tijdens onze lezing pas voor het eerst van deze interessante mogelijkheid. Binnenkort lanceren wij dan ook een informatieve website over banksparen voor stamrecht.”

Stamrecht BV duidelijk favoriet

“De afgelopen periode hebben wij binnen de Gouden Handdruk Specialist ook een analyse verricht van de gebruikersinformatie die onze drukbezochte websites opleveren”, vervolgt Winter. “Hieruit blijkt dat de gemiddelde ontslagvergoeding € 85.000 bedraagt. Na een eerdere daling vanwege de introductie van de nieuwe kantonrechtersformule op 1 januari 2009 zien we dat de hoogte van de individuele ontslagvergoeding geleidelijk aan weer toeneemt. Ook zien we een duidelijke trend dat ontslagen medewerkers steeds vaker kiezen voor een stamrecht BV. Eerder werden er meer lijfrentepolissen afgesloten, ook bij de bedragen vanaf € 50.000,-. Nu geniet een stamrecht BV een sterke voorkeur bij ontslagen medewerkers. Dit komt natuurlijk onder andere door de historisch lage rente in Nederland. Bij een lijfrentepolis zet je het kapitaal vast tegen de huidige lage rente. Bij een stamrecht BV kan men profiteren van toekomstige rentestijgingen.”

Over De Gouden Handdruk Specialist

 De Gouden Handdruk Specialist informeert werknemers die een ontslagvergoeding ontvangen. De Gouden Handdruk Specialist adviseert boventallige of ontslagen werknemers over de financiële consequenties van ontslag. De Gouden Handdruk Specialist werkt landelijk en is gevestigd in Soest. De Gouden Handdruk Specialist is onderdeel van W&P Belastingadviseurs.

Overig nieuws