Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding na verstoorde arbeidsrelatie

Een vestigingsdirecteur in dienst van Accolade, een woningcorporatie uit Heerenveen, heeft ontslag aangezegd gekregen door een van de bestuurders van Accolade. Reden is dat X niet goed zou functioneren. De kantonrechter heeft hem een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule toegekend met correctiefactor 1, wat uitkomt op € 203.000,-.

Bij de medewerkers staat de directeur bekend als zeer competent, goed in de omgang, en in bezit van veel kennis omtrent volkshuisvesting. In het verleden heeft deze directeur grote kritiek geuit op de organisatie en prestaties, en heeft mede veroorzaakt dat een voormalig bestuurder in 2007 de laan uit is gestuurd. De directeur had de bestuurder die hem ontslag heeft aangezegd inmiddels ook openlijk bekritiseerd. Deze aantijgingen zijn onderzocht en bleken onjuist, aldus de Raad van Commissarissen. Ook kon de kritiek weinig steun vinden in de rest van het bedrijf. Dit heeft de arbeidsrelatie verstoord tussen de bestuurder en de vestigingsdirecteur.

Accolade heeft geconstateerd dat de vestigingsdirecteur qua functionering te wensen overliet, waarop ze ontslag hebben aangezegd. Hierbij werd geen ontslagvergoeding geboden, en als daar sprake van zou zijn, waren ze niet bereid meer te geven dan 75.000 euro. De directeur heeft hiertoe de stap naar de kantonrechter gemaakt. Accolade heeft ten onrechte aangedragen dat de klokkenluidersfunctie uit het verleden negatief uitpakt voor Accolade. De kantonrechter heeft dit argument verworpen. Ook het argument dat de directeur niet goed zou functioneren heeft de kantonrechter verworpen. Alle beoordelingen lieten zien dat hij zeer goed in zijn werkzaamheden was. Ook had hij een goede band met de collega’s. De enige persoon die in principe niet met hem wilde samenwerken, was de bestuurder.

De kantonrechter heeft door de verstoorde arbeidsrelatie besloten tot beëindiging over te gaan van het contract. De directeur was in dienst vanaf eind 1986 tegen een laatstelijk bruto loon van € 7.374,- per maand. Hij eiste een vergoeding met een correctiefactor 1,75 maar de kantonrechter heeft geen dusdanige verwijtbaarheid kunnen aanwijzen om af te wijken van een correctiefactor 1. Deze factoren resulteren in een door Accolade te betalen ontslagvergoeding van € 203.000,-.

 

Bron: Uitspraak rechtbank Leeuwarden, 3 november 2009, LJN BK1845

Overig nieuws