Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Maximering ontslagvergoeding voorlopig uitgesteld

Door de val van het Kabinet Balkenende 4 wordt het wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding uitgesteld. Dit onderwerp wordt gezien als controversieel en daarom niet meer behandeld door het demissionaire kabinet.

Kern van het wetsvoorstel is om voor werknemers met een salaris van meer dan 75.000,- per jaar de ontslagvergoeding te maximeren op 1 jaarsalaris. Dit plan van Minister Donner zou moeten leiden tot nieuwe wetgeving. Voorbeeld: een werknemer die 100.000,- per jaar verdient, zou bij ontslag maximaal 1 jaarsalaris (= 100.000,-) mogen ontvangen. Dit geldt ook bij zeer lange dienstverbanden. Voor werknemers die een salaris van minder dan 75.000,- per jaar verdienen zou de gebruikelijke kantonrechtersformule blijven bestaan. De ontslagvergoeding kan enkele jaarsalarissen bedragen. Voorbeeld: Werknemer verdient 36.000,- per jaar (= 3.000,- per maand). Werknemer is 50 jaar oud en werkt 20 jaar bij werkgever. Bij ontslag ontvangt de werknemer 20 maandsalarissen (20 * 3.000 = 60.000).

Voorlopig blijft de kantonrechtersformule, ook voor hoge salarissen, van kracht.

Onbekend is of en zo ja, wanneer het wetsvoorstel “maximering ontslagvergoeding” opnieuw behandeld wordt.

Overig nieuws