Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden handdruk houdt zelden rekening met pensioen schade

40-plussers die ontslag krijgen hebben recht op een FVP bijdrage (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) in hun pensioen. Deze regeling geeft een compensatie voor het verlies aan pensioen bij ontslag. Deze regeling komt per 1 januari 2011 te vervallen. Reden om hier nu al aandacht aan te besteden.

Pensioenschade houdt in dat de werknemer om wat voor reden dan ook minder pensioen krijgt dan met hun werkgever is overeengekomen. Dit verschil kan bijvoorbeeld ontstaan door het niet nakomen van pensioenafspraken door de werkgever of door onbekendheid van de medewerker met pensioenregels. De grootste pensioenschade loopt de medewerker echter op bij ontslag.

Pensioenschade door ontslag aanzienlijk

Het is logisch dat de ontslagene zich bij ontslag afvraagt welke gevolgen dit heeft voor het pensioen. Het op te bouwen pensioen wordt immers onderbroken door het ontslag. De werknemer krijgt wel een ontslagvergoeding. Kan de ontslagene de geleden pensioenschade eventueel in de kantonrechtersformule betrekken?

Kantonrechtersformule houdt geen rekening met pensioenschade

In de kantonrechtersformule wordt geen rekening gehouden met pensioenschade. Er bestaan uitzonderingen van zaken waar de pensioenschade wel wordt meegenomen in de beloningsfactor B van de kantonrechtersformule. Bijvoorbeeld wanneer een oudere werknemer als afwijkende arbeidsvoorwaarde heeft bedongen dat een deel van de beschikbare loonsom wordt gestort als (vrijwillige) pensioenpremie. Dit verhoogt de B factor en dus de hoogte van de kantonrechtersformule. Meestal zal de pensioenschade echter niet meegenomen worden in de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de gouden handdruk volgens A * B. A is het aantal gewogen dienstjaren bij de werkgever en B is de bruto beloning per maand.

Compensatie voor pensioenschade eisen ?

Pensioenschade wordt dus vooral los van de ontslagvergoeding benaderd. De werknemer kan, onder andere bij  kennelijk onredelijk ontslag een schadevergoeding eisen bij de kantonrechter die recht doet aan de werkelijk geleden schade. De pensioenschade kan onderdeel zijn, net zoals andere “schadefactoren” als duur van de werkloosheid, inschatting toekomstig salarisderving, de herintredingkans.

Overig nieuws