Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden Handdruk ineens ontvangen kan recht op toeslag doen verliezen

Op 1 april 2010 moet de belastingaangifte over 2009 weer zijn ingeleverd. Wie in 2009 een ontslagvergoeding heeft ontvangen en deze direct heeft laten uitkeren kan mogelijk zijn toeslagen verliezen.

Bij direct uitkeren ontslagvergoeding wordt inkomen verhoogd

Tot bepaalde inkomens kan men recht hebben op een huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindertoeslag. Deze toeslagen ontvangt men van de belastingdienst en worden gezien als een tegemoetkoming in de kosten. Boven een bepaald inkomen heeft men geen recht op deze toeslagen. Per toeslag geldt een inkomensgrens. Bij het direct uitkeren van een ontslagvergoeding zal het inkomen fors stijgen. De kans bestaat dat u uw toeslagen kwijt raakt en moet terugbetalen aan de belastingdienst. Voor werknemers die in 2009 een ontslagvergoeding een of meerdere toeslagen ontvingen is niets meer te veranderen. Voor werknemers die in 2010 een ontslagvergoeding ontvangen kunnen hier rekening mee houden.   

Voorbeelden zorgtoeslag en huurtoeslag

Als u samenwoont heeft u recht op huurtoeslag als uw inkomen lager is dan €29.125. Is uw inkomen plus uw ontslagvergoeding hoger dan €29.125, dan verliest u uw huurtoeslag. Als u alleenstaand bent heeft u bij een inkomen boven €21.450 geen recht meer op huurtoeslag. Voor zorgtoeslag gelden andere bedragen. Wanneer u samenwoont en in een jaar meer verdient dan €50.000 ontvangt u geen zorgtoeslag. Wanneer u alleenstaand bent en meer verdient dan €33.743 heeft u  geen recht meer op zorgtoeslag.

Ontslagvergoeding maandelijks laten uitkeren is oplossing

U heeft de mogelijkheid de ontslagvergoeding maandelijks te laten uitkeren. Dit heet een stamrecht. Daarmee wordt uw inkomen niet eenmalig fors verhoogd zodat u mogelijk recht houdt op uw toeslagen. Er zijn verschillende manieren om de ontslagvergoeding maandelijks te laten uitkeren. Zo kunt u uw gouden handdruk gebruiken voor een direct ingaande of uitgestelde stamrecht verzekering of stamrecht bankspaarrekening. Een andere mogelijkheid is het opzetten van een stamrecht BV. Deze optie is interessant voor mensen die een ontslagvergoeding ontvangen van €70.000 of hoger.

Gouden Handdruk Specialist adviseert u over de fiscale consequenties van de ontslagvergoeding, transitievergoeding en over de fiscaal meeste gunstige keuze met uw ontslagvergoeding. Wij kunnen een stamrecht BV voor u oprichten, een stamrecht verzekering afsluiten of een stamrecht bankspaarrekening voor u openen.  

Overig nieuws