Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding op basis van werkelijke inkomensschade: eerste uitspraak in 2010

Eind 2009 besloot de Hoge Raad dat de kantonrechtersformule bij kennelijk onredelijk ontslag niet toegepast mag worden bij het vaststellen van de hoogte van de ontslagvergoeding. De werkelijk geleden schade moet uitgangspunt zijn bij het bepalen van de ontslagvergoeding, stelde de Hoge Raad. Dit geldt voor de kennelijk onredelijk ontslag procedure. Dit is een procedure die door de werknemer kan worden opgestart, wanneer deze ontslag krijgt zonder een ontslagvergoeding. De werknemer start zelf een procedure op om alsnog een ontslagvergoeding te eisen bij de voormalig werkgever. De eerste uitspraak waarbij de werkelijke inkomensschade de hoogte van de ontslagvergoeding bepaalt, is een feit. De kantonrechter in Haarlem berekent de gouden handdruk op basis van  toekomstige werkloosheid  en slecht werkgeverschap.

Ontslag na 20 jaar trouwe dienst is kennelijk onredelijk ontslag, volgens kantonrechter

Een 59-jarige werkneemster werkt vanaf 1982 op een school voor kinderen die speciale zorg nodig hebben. Ze start als docent, maar wordt later adjunct-directeur en directeur. Tijdens haar directeurschap verliep de samenwerking dermate stroef dat het schoolbestuur in 2005 besloot de medewerkster terug te plaatsen naar het adjunct-directeurschap. Volgens het schoolbestuur bleven de conflicten daarna terugkomen en op 1 december 2008 wordt het contract van de medewerkster beëindigd zonder het betalen van een ontslagvergoeding. De medewerkster vecht haar ontslag aan als kennelijk onredelijk ontslag en de kantonrechter beslist in haar voordeel.

Ontslagvergoeding van €50.000 toegewezen aan werkneemster

Bij de uitspraak mocht de kantonrechter geen gebruik meer maken van de kantonrechtersformule zoals dat voorheen gebeurde. Bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding houdt de kantonrechter rekening met een aantal factoren: de school had een andere functie moeten aanbieden, het bestuur kon onvoldoende aantonen dat de medewerkster zich in de samenwerking had misdragen  en de kans dat ze op haar leeftijd nog nieuw werk vindt is klein. De kantonrechter bepaalt de ontslagvergoeding op €50.000. De exacte berekening van de kantonrechter is niet bekend gemaakt. De kantonrechter hanteert niet de kantonrechtersformule, maar de werkelijke schade door de toekomstige werkloosheid.

Normale ontslagzaken hanteren wel de kantonrechtersformule

Normale ontslagzaken via de kantonrechter of via een sociaal plan hanteren meestal de kantonrechtersformule: De hoogte van de ontslagvergoeding is  gebaseerd op het aantal dienstjaren en het maandsalaris. De kantonrechtersformule berekent het aantal maanden waarop de werknemer recht heeft bij ontslag. Dit blijkt in de praktijk een praktische manier om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. Bereken uw eigen kantonrechtersformule

Gouden Handdruk Specialist adviseert over de mogelijkheden met uw ontslagvergoeding. Wij kunnen u adviseren in het oprichten van een stamrecht BV, een stamrecht verzekering of een stamrecht bankspaarrekening.  

Overig nieuws