Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding hoger dan kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule bepaalt de hoogte van de ontslagvergoeding. In de formule zijn een aantal factoren van belang, zoals: duur van het dienstverband, leeftijd van de werknemer en verwijtbaarheid van ontslag. In een recente zaak bij de kantonrechter werd afgezien van de kantonrechtersformule en kreeg de werknemer een hoger bedrag mee.

Na goede beoordeling binnen een jaar plotseling een negatieve beoordeling

Een Senior Derivaten Specialist is sinds december 2008 in dienst bij een onderneming die zich bezighoudt met arbitrage- en derivatenhandel. In april 2009 krijgt deze werknemer een uitstekende beoordeling van zijn werkgever en een salarisverhoging van 5%. In oktober 2009 krijgt de medewerker een negatieve evaluatie. De werknemer is verrast, want in de tussenliggende maanden heeft hij geen woord van kritiek gehoord van zijn werkgever. Kort daarna krijgt de werknemer ineens te horen dat de evaluatie van oktober 2010 wordt verscheurd en dat het evaluatieproces wordt opgeschort tot januari 2010. In januari 2010 krijgt de werkgever andermaal een slechte beoordeling en wordt ontslagen via de kantonrechter.

Vertrouwensbreuk veroorzaakt door werknemer, volgens werkgever

De werkgever vindt dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De werknemer zou ver onder de maat presteren, zeker met zijn ervaring. Ook zou de werknemer zich onprofessioneel hebben gedragen richting collega’s en klanten. De werknemer vindt dat hij onterecht is ontslagen. Tussen april 2009 en oktober 2009 zijn er geen gesprekken gevoerd waarin hem is gezegd dat hij niet goed functioneert. Ook vindt de werknemer de bewering dat hij commercieel niet goed presteert onterecht. De werknemer legt zich neer bij het ontslag maar eist via de kantonrechter een ontslagvergoeding van € 100.000,- als de werkgever het concurrentiebeding handhaaft of € 69.300,- als de werkgever het beding niet handhaaft.

Kantonrechter maakt geen gebruik van de kantonrechtersformule

Beide partijen zijn het eens dat het vertrouwen onherstelbaar is beschadigd waardoor snel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden overgegaan. De kantonrechter vindt de ontstane vertrouwensbreuk te wijten aan de werkgever. De werkgever is nalatig geweest met het geven van feedback aan de werknemer. Ook is de werknemer niet in staat gesteld zijn werk en gedrag te verbeteren. Op basis van de kantonrechtersformule zou de gouden handdruk neerkomen op € 5.500,-. Door de aard van het ontslag en de korte duur van het dienstverband besluit de kantonrechter de kantonrechtersformule niet te gebruiken. De kantonrechter beslist dat de werkgever de werknemer een schadeloosstelling moet betalen van €45.000,-. Ook is het concurrentiebeding niet geldig.

Kantonrechtersformule berekenaar

Bovenstaande zaak is een uitzondering in het voordeel van de werknemer. In de meeste gevallen hanteert de kantonrechter de kantonrechtersformule. Per gewerkt jaar ontvangt de werknemer een half, een, anderhalf of twee maandsalarissen. Lees meer over de kantonrechtersformule in het boekje gouden handdruk 2010 van Gouden Handdruk specialist. Het boekje geeft ook informatie over: alternatieve berekeningswijzen ontslagvergoeding, stamrecht banksparen, stamrecht verzekeren, stamrecht BV en de WW (werkeloosheidsWet). Bestel het boekje “Gouden Handdruk 2010(98 pagina’s).     

Overig nieuws