Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht banksparen en stamrecht BV zijn een hot item

Na analyse van de websites www.goudenhanddrukspecialist.nl en www.banksparen-ontslagvergoeding.nl blijkt het onderwerp stamrecht te leven. Beide websites zijn een initiatief van Gouden Handdruk Specialist te Soest. Het aantal bezoekers is in het eerste kwartaal van 2010 met 23 % toegenomen in vergelijking met het 1e kwartaal  van 2009. Ook het aantal boekjes bestellers is toegenomen met 20 %.

De belangstelling van ontslagen werknemers spitst zich toe op stamrecht banksparen en de stamrecht BV. De verzekeringsvariant is minder geliefd. Stamrecht banksparen en stamrecht verzekeren lijkt sterk op elkaar, echter de werknemers geven de voorkeur aan het nieuwe stamrecht banksparen. Stamrecht banksparen is wettelijk toegestaan vanaf 1 januari 2010. Er is op dit moment nog maar één bank (SNS) die het complete producten pakket aanbiedt. Bij SNS kan men kiezen voor een direct uitkerende bankspaar rekening of een uitgestelde bankspaar rekening. Bij ABN Amro en Rabobank kan men alleen kiezen voor een uitgestelde bankspaar rekening. Op www.banksparen-ontslagvergoeding.nl staat alle informatie en vergelijkingen van de stamrecht spaarrekeningen.

Ook de Stamrecht BV is nog steeds populair bij bedragen boven € 70.000,-. Men kiest voor de stamrecht BV vanwege de grote flexibiliteit in uitkeren en het maken van rendementen.   

Gemiddelde ontslagvergoeding op www.goudenhanddrukspecialist.nl stijgt

Op onze website kan men de hoogte van de ontslagvergoeding berekenen. In het eerste kwartaal van 2010 is het gemiddelde bedrag uitgekomen op € 99.500,-. Dit is 16% hoger dan in 2009. Onze indruk is dat meer oudere werknemers boventallig worden verklaard. Deze oudere werknemers krijgen vaak een hogere ontslagvergoeding vanwege een langer dienstverband.

Gouden Handdrukspecialist adviseert over de financiële consequenties van ontslag

Gouden Handdruk Specialist geeft wekelijks lezingen over stamrecht banksparen en de stamrecht BV. Ook het boekje “gouden handdruk 2010” (98 pagina’s) kan men gratis bestellen via www.goudenhanddrukspecialist.nl. Gouden Handdruk Specialist kan voor u een stamrecht BV oprichten en een verzekering / stamrecht bankrekening afsluiten. Gouden Handdruk Specialist is marktleider op het gebied van oprichting en beheer van stamrecht BV’s.

Overig nieuws