Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Overstappen van stamrecht verzekering naar stamrecht banksparen

Nu het stamrecht banksparen momenteel aangeboden wordt door enkele aanbieders, komen bij Gouden Handdruk Specialist veel vragen binnen van mensen die willen weten of zij kunnen overstappen van een stamrecht verzekering naar een stamrecht bankrekening.

Stamrecht banksparen is wettelijk mogelijk sinds 1 januari 2010. Op dit moment hebben Brand New Day, ABN-AMRO, OHRA, Rabobank en SNS-Reaal hun producten in de markt gezet. Voor de zomer zal ook Delta Lloyd met een stamrecht bankspaar product komen. De optie is door de overheid mogelijk gemaakt zodat de klant meer fiscale keuzemogelijkheden heeft met de ontslagvergoeding. Het was ook de bedoeling van de wetgever dat ontslagvergoedingen van de ene uitkeeroptie naar de andere konden worden overgeheveld, maar door een fout in de wet is het op dit moment niet mogelijk om van verzekeraar over te hevelen naar een stamrecht bankspaarrekening. Tot deze weeffout is hersteld moet u  een bevoegd belastinginspecteur om toestemming vragen. Gouden Handdruk Specialist kan dat voor u verzorgen. Een ander probleem is dat er op dit moment geen vrijwaringsverklaringformulieren bestaan van verzekeraars naar banken toe (en andersom). Een vrijwaringsverklaringformulier zorgt er voor dat de verzekeraar aansprakelijk is voor eventuele fiscale claims. Een RVU-verklaring is een voorbeeld van een vrijwaringsverklaringformulier.

Ontslag regeling mag geen vervroegde uittreding zijn (RVU)

Banken verlangen een verklaring dat de ontslag regeling geen Regeling  voor Vervroegde Uittreding is (RVU). Achtergrond van RVU is dat de overheid wil dat werknemers langer aan het werk blijven, waardoor ontslagvergoedingen niet mogen dienen als vervanging van VUT of prepensioen. Daarom moet bij bepaalde ontslagvergoedingen (voor 52-plussers) 26% extra belasting worden betaald. Vanaf 1 januari 2011 wordt deze strafheffing 52%. Wanneer de belastingdienst de ontslagvergoeding niet als vervroegde uittreding ziet zal de 26% heffing altijd achterwege blijven. Banken willen voorkomen dat zij fiscale claims krijgen en willen geen ontslagvergoedingen op rekeningen hebben staan die mogelijk VUT of prepensioen gerelateerd zijn. Deze regeling geldt alleen voor gouden handdrukken vanaf 1 januari 2006. Laat u informeren door Gouden Handdruk Specialist.

Afkopen van stamrecht verzekering veroorzaakt vaak afkoopkosten

Wanneer u wilt overstappen moet u laten bepalen of u bij afkoop van de polis geconfronteerd wordt met afkoopkosten en zo ja, hoe hoog deze zijn. U kunt laten vergelijken of de lagere kosten binnen het stamrecht banksparen voldoende zijn om de afkoopkosten terug te verdienen.

Gouden Handdruk Specialist geeft een boekje uit over dit onderwerp. U kunt het boekje bestellen via boek gouden handdruk 2013.

Overig nieuws