Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV: advies om geld in de BV te sparen en niet in privé

De Hoge Raad beslist binnenkort of directeur-grootaandeelhouders die zakelijk geld plaatsen op een privérekening zwaarder worden belast. Het Hof in Den Haag heeft recent een uitspraak gedaan. Als de Hoge Raad deze uitspraak bevestigt zal ook de houder van een BV (ook stamrecht BV) die uitleent aan privé om in prive rendement te halen belasting in box 1 moeten betalen.

De uitspraak betreft geen stamrecht BV, maar een gewone BV. Het Hof Den Haag vindt dat directeur-grootaandeelhouders die geld lenen van de eigen BV om het vervolgens tegen een hogere rente  op een privérekening te zetten in box 1 moeten worden belast (tegen maximaal 52 %). Achtergrond is dat de rente op een prive rekeningen vaak hoger is dan de rente op een zakelijke rekening in een BV. Reden is dat zakelijke spaargelden volatieler zijn dan privé spaargelden. Een dga kan bijvoorbeeld tegen 2,5 % rente lenen van de BV en op een privé rekening 3 % “maken”. Hof Den Haag redeneert dat het rendement in box 1 belast moeten worden tegen het progressief tarief. Daarmee is deze constructie zeer ongunstig en kan beter tegen een lage rente in de BV gespaard worden.

Een werknemer die een ontslagvergoeding ontvangt vanaf 70.000,- kan een stamrecht BV oprichten. Deze ex-werknemer is ook directeur-grootaandeelhouder van de stamrecht BV en bepaalt het spaar-, beleggings- of investeringsbeleid. De meeste stamrecht BV’s laten het geld renderen op een spaarrekening in de stamrecht BV. De constructie waarbij de DGA het geld uitleent aan privé om in privé te laten renderen komt niet vaak voor. Het is belangrijk om in de stamrecht BV een rente te ontvangen die hoog genoeg is om aan de toekomstige stamrecht verplichting te voldoen. Met het uitlenen aan prive betaalt de DGA een rente aan de stamrecht BV. Dat is het rendement voor de BV. In het verleden werd geld uit de stamrecht BV geleend om het in prive te beleggen. De privé persoon betaalt een rente aan de stamrecht BV. Hoge rendementen in privé zijn  mogelijk, echter de risico’s zijn aanzienlijk. Laat u goed adviseren om risico’s te vermijden.

Wilt u meer lezen over de fiscale mogelijkheden en het maken van rendement in een stamrecht BV bestel het boekje stamrecht 2010 van Gouden Handdruk Specialist

Overig nieuws