Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Ontslagvergoeding binnen 6 maanden van werkgever naar stamrecht uitvoerder

Wanneer u ontslag krijgt en een ontslagvergoeding ontvangt, moet u bepalen wat u met uw ontslagvergoeding gaat doen. De gouden handdruk in één keer op uw rekening laten storten is  interessant wanneer u het geld direct nodig hebt of als de gouden handdruk relatief laag is: de belastingdienst zal bij deze optie een deel van de ontslagvergoeding opeisen. Andere opties zijn een stamrecht BV, een stamrecht bankspaarrekening of een stamrecht verzekering. De werkgever moet de ontslagvergoeding uiteindelijk storten. Welke redelijke termijn geldt voor de ontslagdatum  en het storten van de gouden handdruk ?

Werkgever is inhoudingsplichtig

De werkgever moet de ontslagvergoeding vasthouden totdat de werknemer heeft besloten wat deze gaat doen met de gouden handdruk. Zolang de gouden handdruk niet is gestort blijft de werkgever inhoudingsplichtig. Deze wettelijke plicht is met name belangrijk als de werkgever zich niet houdt aan de stortingstermijn. Zodra de ontslagvergoeding is gestort op de rekening van de stamrecht BV, de stamrecht bankspaarrekening of de stamrecht verzekering wordt de uitvoerder inhoudingsplichtig voor de belastingen.

Maximale termijn voor storten van ontslagvergoeding is 6 maanden

De ontslagene moet volgens de wet LB een redelijke termijn krijgen voor  de keuze wat te doen met de gouden handdruk. Bij alle opties moet uiterlijk zes maanden na toekenning de ontslagvergoeding worden gestort. Wanneer de ontslagvergoeding niet binnen de termijn van zes maanden gestort kan worden zal de ontslagen werknemer aan de belastingdienst aannemelijk moeten maken dat in zijn specifieke geval de termijn verlengd moet worden. Oplossing kan zijn om de ontslagvergoeding tijdelijk te storten op de geblokkeerde derdenrekening van  een notaris. Dit is een veel gebruikte alternatieve oplossing.

Wanneer de werkgever de ontslagvergoeding direct op de bankrekening van de ontslagen werknemer stort terwijl deze heeft aangegeven dat  de afkoopsom verwerkt moet worden in een stamrecht, kan onder de belastingplicht uit worden gekomen.

Gouden Handdruk Specialist kan u adviseren over de mogelijkheden met uw ontslagvergoeding. Gouden Handdruk Specialist kan voor u een stamrecht BV oprichten en een stamrecht verzekering of stamrecht bankspaarrekening afsluiten. Bestel gratis het boekje “gouden handdruk 2010”.

Overig nieuws