Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Bedenker Belgische kantonrechtersformule gaat zelf met pensioen

Advocaat Thierry Claeys, de bekendste Belgische advocaat arbeidsrecht en uitvinder van de ontslagregeling-Claeys, gaat zelf met pensioen. Claeys werkte veertig jaar als arbeidsrecht advocaat en staat vooral bekend als schepper van de Belgische versie van de kantonrechtersformule.

De formule-Claeys wordt door werkgevers en Belgische rechtbanken gebruikt bij de berekening van de hoogte van de ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding formule wordt ook vaak gebruikt bij het opstellen van een collectieve ontslagregeling. De formule-Claeys wordt in België vooral gezien als richtlijn. Werknemers kunnen het gebruik van de regeling juridisch niet afdwingen en geen enkele rechtbank is verplicht de formule te volgen. In de praktijk wordt de formule-Claeys vaak toegepast.  

De eerste keer werd de ontslag formule gebruikt in 1974. Door de tijd heen werden er kleine aanpassingen gedaan om de formule te actualiseren. De meest recente (zevende) verandering vond plaats in 2008. De formule-Claeys wordt alleen gebruikt bij werknemers die meer verdienen dan € 30.327 per jaar. Onder dat bedrag bepaalt de wetgeving de opzegtermijn voor werknemers op drie maanden per vijf jaar dienstverband. De formule-Claeys bestaat uit vier basiscriteria: anciënniteit, loon, leeftijd en functie. Op elk van de criteria wordt een index toegepast.

 In ca. 40 % van de ontslag zaken wordt de formule-Claeys gebruikt. Thierry Claeys wuifde de kritiek dat hij de ontslagkosten voor Belgische bedrijven heeft verhoogd altijd weg. In Nederland wordt de kantonrechtersformule gebruikt voor de berekening van de ontslagvergoeding. De criteria voor de kantonrechtersformule zijn: het aantal dienstjaren, het bruto maandsalaris, de leeftijd van de werknemer en de verwijtbaarheid van ontslag. Ook in Nederland is de kantonrechtersformule een richtlijn en niet wettelijk vastgelegd. De kantonrechtersformule is de algemeen geaccepteerde standaardberekening die door kantonrechters en bij collectief ontslag wordt gebruikt.

Wanneer u meer informatie wil over de kantonrechtersformule of de fiscale behandeling van uw gouden handdruk, dan kunt u contact opnemen met Gouden Handdruk Specialist. Wij kunnen een stamrecht BV voor u opzetten, een stamrecht bankspaarrekening voor u openen of een lijfrente verzekering voor u afsluiten.

Overig nieuws