Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Gouden Handdruk maximering : wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

De kantonrechter mag in ontbindingsprocedures in de toekomst  aan een ontslagen werknemer met een jaarsalaris van €75.000,- of hoger een gouden handdruk toekennen van maximaal 1 jaarsalaris. Dit blijkt uit het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek.

Gouden handdruk maximaal 1 jaarsalaris

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen zal zelfs wanneer de werkgever en de werknemer op papier een hogere ontslagvergoeding zijn overeengekomen de kantonrechter de nieuwe wet moeten toepassen. Hij zal -als het salaris van een werknemer €75.000,- of hoger bedraagt-  niet een hogere ontslagvergoeding dan 1 jaarsalaris kunnen toekennen. De rechter kan alleen afwijken van het maximum  wanneer de toekenning van de gouden handdruk naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Dit is het geval wanneer de werknemer zich heeft misdragen of wanneer de beëindiging van het contract op een andere manier aan hem te wijten is. Dan zal de ontslagvergoeding lager zijn dan maximaal 1 jaarsalaris. 

Jaarsalaris wordt bepaald volgens systematiek kantonrechtersformule

Bij de vaststelling van het jaarsalaris worden de volgende onderdelen meegerekend: vast maandinkomen, structureel overwerk, de 13e maand, vakantiegeld, structurele winstdeling en vaste ploegentoeslag. Zaken die niet worden meegeteld in het jaarsalaris zijn werkgeversaandeel pensioenpremie, tantièmes, niet structurele winstdeling, auto van de zaak, onkostenvergoedingen en het werkgeversaandeel in de ziektekostenverzekering.  Dit is gelijk aan de huidige systematiek van de kantonrechtersformule.

Nieuw ontslagrecht zou meer werknemers aan het werk moeten helpen

Met de nieuwe ontslagregeling wil het demissionaire kabinet de werkgever meer “beschermen” en de doorloop op de arbeidsmarkt verhogen. Het kabinet hoopt dat werkgevers door de maatregelen eerder personeel aannemen omdat ze goedkoper afscheid kunnen nemen van veelverdienende werknemers. Door de ontslagvergoeding te verlagen voor deze categorie zou de drempel voor werkgevers minder hoog zijn om een werknemer aan te nemen. Ook bij de laatste verkiezingen was het ontslagrecht een belangrijk onderwerp. Diverse hoogleraren betwisten dit geclaimde verband tussen versoepelen ontslagrecht en de aanname van meer personeel.

Gouden Handdruk Specialist adviseert ontslagen medewerkers over de besteding van de ontslagvergoeding. Gouden Handdruk Specialist kan een stamrecht BV oprichten, een stamrecht bankspaarrekening openen of een lijfrente verzekering afsluiten. Vraag gratis het boekje ‘Gouden Handdruk 2010’ aan.

Overig nieuws