Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Informatiebijeenkomst start eigen bedrijf na ontslag zeer inspirerend en informatief

Woensdag 21 juli 2010 heeft  Gouden Handdruk Specialist en NextJob In Business een gezamelijke lezing georganiseerd. Onderwerpen waren het starten van een eigen bedrijf na ontslag en de voordelen van een stamrecht BV voor de startend ondernemer. Genodigden waren werknemers die met ontslag bedreigd worden of ontslag hebben gekregen én die plannen hebben om zelfstandig ondernemer te worden. De meeste aanwezigen hebben een stamrecht BV of zijn van plan een stamrecht BV op te richten. De meeste vragen hadden als onderwerp de stamrecht BV. Een van de sprekers was Marius Winter, directeur van Gouden Handdruk Specialist. Gouden Handdruk Speciallst is specialist in het oprichten en beheer van stamrecht BV’s. De verschillen tussen ondernemen vanuit de stamrecht BV en de eenmanszaak kwamen  aan bod. Ook werd toegelicht hoe een ondernemer zijn investeringen en kosten kan financieren vanuit de stamrecht BV en gaat werken vanuit de eenmanszaak. Dat is een interessante constructie voor kleine startende ondernemers die een ontslagvergoeding onderbrengen in een stamrecht BV. Daarna gaf Marius Winter 5 praktische tips voor de startende ondernemers. Ook kregen de aanwezigen huiswerk en oefeningen mee.

In de zaal zaten enkele startende ondernemers met ambitieuze plannen

De bijeenkomst was interactief zodat ieder zijn eigen bedrijfsidee kon presenteren. Eén ondernemer is van plan om motoren te importeren vanuit China en deze aan te bieden aan de Nederlandse markt. De motoren zijn oorspronkelijk Europees,  waarvan de productielijn tegenwoordig in China staat. Een andere aanwezige onderneemster is voornemens een pedicure praktijk te beginnen vanuit haar eigen huis. Ze moet investeren in een opleiding en apparatuur. Haar huidige collega bij een financieel dienstverlener wilt interim manager worden. Ook een accountant die mogelijk als zelfstandige wilt doorgaan in samenwerking met 2 loonadministratiekantoren was deelnemer. De grootste groep belangstellenden bestond uit (binnenkort) boventallige werknemers die een 2 sporenbeleid voeren: men zoekt een baan in loondienst én men orienteert zich op mogelijkheden om te starten als zelfstandig ondernemer. Ook het deeltijd ondernemerschap was voor enkelen een optie (deels ondernemer, deels in loondienst).

Ook toekomstig zelfstandige interim managers en ICT specialisten waren aanwezig. De ICT specialist bewees direct zijn waarde door de vastgelopen computer weer op gang te helpen. Dat is ook ondernemen: direct problemen oplossen. Dit leidde tot grote hilariteit.

Bestel gratis boek stamrecht BV voor de startend ondernemer

Wilt u meer weten over het starten  van een eigen onderneming vanuit boventalligheid of ontslag: bestel het gratis boek stamrecht BV voor de start van uw bedrijf na ontslag 

 

Overig nieuws