Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV moet verrekend worden bij echtscheiding

In een recente rechtszaak procederen een man en een vrouw over de vermogensrechtelijke afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. In een eerdere uitspraak oordeelde de rechter dat de vrouw geen aanspraak kan maken op het in een stamrecht BV ondergebrachte kapitaal. De gelden in de stamrecht BV zouden niet tot het netto-inkomen van de man behoren. Dit vermogen zou daarom niet meegenomen worden in de verrekening van de vermogensrechterlijke afwikkeling. De vrouw gaat in hoger beroep.

Man stelt dat ontslagvergoeding niet tot netto-inkomsten gerekend kan worden

De man stelt dat de gouden handdruk die hij heeft ontvangen niet bij de verrekening van de gelden mag worden geteld. Hij vindt dat er niet gesproken kan worden van netto-inkomsten, omdat het om een eenmalige uitkering zou gaan. De stamrecht BV staat volgens hem buiten het begrip netto-inkomen omdat het een vorm van levensverzekering of oudedagsvoorziening is. De vrouw stelt het tegenovergestelde: zij vindt dat de gelden in de stamrecht BV wel in aanmerking komen voor verrekening. Vast staat dat de storting van de ontslagvergoeding in de stamrecht BV plaatsvond toen de twee nog getrouwd waren.

Rechter bepaalt dat ontslagvergoeding wordt meegenomen in verrekening

De rechter besluit dat de ontslagvergoeding mee moet worden genomen in de verrekening. Zou de gouden handdruk in één keer gestort zijn dan zou er ook sprake geweest zijn van inkomen in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964. De rechter vindt dat de ontslagvergoeding in de Stamrecht BV ook kan worden gezien als inkomen in de zin van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden. De waarde van de aandelen moet worden verrekend. De rechter oordeelt dat een deskundige moet vaststellen wat de waarde van de aandelen in de stamrecht BV is. Daarbij moet rekening gehouden worden met de verplichtingen die de stamrecht BV in de toekomst heeft jegens de man én mogelijke fiscale claims.

Een stamrecht BV is een interessante optie bij ontslagvergoedingen boven de €70.000.- Wanneer u besluit een eigen bedrijf te beginnen kunnen ook gouden handdrukken van lager dan €70.000,- interessant zijn voor een stamrecht BV. Voor alle mogelijkheden over ondernemen met de stamrecht BV kunt u ons gratis boekje ‘start eigen bedrijf na ontslag’ bestellen.

Overig nieuws