Adviseur nodig? Eerste advies GRATIS! 088 20 50 800 RADIO VIDEO NIEUWSBRIEF NIEUWS

Stamrecht BV verklaring van geen bezwaar gehandhaafd tot in 2011

Het herziene toezicht op rechtspersonen heeft vertraging opgelopen. De huidige toezichtsvorm in de hoedanigheid van de Verklaring van geen bezwaar blijft daardoor voorlopig ongewijzigd.

Voor het oprichten van een (stamrecht) BV is momenteel een Verklaring van geen bezwaar vereist, die wordt aangevraagd via de notaris. Bij het herziene toezicht wordt overgestapt van deze preventieve vorm van toezicht naar een actiever toezicht tijdens het bestaan van de BV. Initieel werd verwacht dat de Verklaring van geen bezwaar per 2011 niet meer benodigd zou zijn maar dit wordt tot nader order uitgesteld.

Het preventieve toezicht zal pas worden afgeschaft als het herziene toezicht in werking treedt. Invoering daarvan wordt verwacht per medio 2011.

 

Bron: KNB

Overig nieuws